Lt En
logo
lt
en

Vizija ir vertybės

LIETUVOS KARIUOMENĖS VERTYBĖS

Lietuvos kariuomenės stiprybės pagrindas – motyvuoti, aukštos kovinės dvasios ir gerai parengti kariai. Tik kovinė dvasia ir aukšta motyvacija gali būti galingas atsvaras priešiškų pajėgų gausai ar technologinei persvarai. Lietuvos kariavimo dvasia perimta iš šimtmečių karybos tradicijų, brandinta pokario partizaninio pasipriešinimo dalyvių, atgimusi 1991 metų Sausio 13-osios didvyrių, parlamento, Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato gynėjų širdyse, puoselėta šiuolaikinių tarptautinių misijų ir operacijų metu. Pagrindinės Lietuvos kariuomenės vertybės:

Ištikimybė – kario atsidavimas Nepriklausomai Lietuvos Respublikai, jos kariuomenei, savo daliniui, tarnybos draugui, savo pavaldiniui ir vadui. Ištikimybė atsispindi kario priesaikoje, kai įsipareigojama ginti Lietuvos žmones net savo gyvybės kaina;

Kovos dvasia – ryžtingas nusiteikimas nepasiduoti ir nugalėti. Tai yra pats svarbiausias kariavimo faktorius, kuris gali lemti mūšio ir karo sėkmę. Kovos dvasia neatsiejama nuo gebėjimo aukotis dėl kovos draugo, šeimos, tautos, valstybės;

Iniciatyvumas – kiekvienas karys, suvokdamas savo vaidmens svarbą, nesant tiesioginio vado nurodymų, pats imasi ryžtingų veiksmų. Dėl šios priežasties kiekvienas karys privalo gerai žinoti pagrindinį tikslą ir esmines užduotis. Iniciatyvumas įgalina laiku priimti sprendimus anksčiau nei priešas ir sudaro sąlygas tinkamai įgyvendinti tikslinį vadovavimą (vok. Auftragtaktik, angl. Mission Command);

Profesionalumas – būtina individuali kario ir (arba) kolektyvinė (vieneto) kompetencija, kuri užtikrina tinkamą ir efektyvų užduoties atlikimą įvairiuose kariavimo lygmenyse.