Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Uždavinys ir funkcijos

Pagrindinė Logistikos bataliono funkcija: logistinės paramos teikimas Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vienetams, su tikslu apginti Lietuvos Respublikos teritoriją ir nepriklausomybę.

Logistikos bataliono užduotys:
1. vykdyti tiekimo klasių paskirstymo operacijas lauko sąlygomis;
2. vykdyti transportavimo operacijas;
3. vykdyti remonto ir evakuacijos operacijas lauko sąlygomis.