Lt En
logo
lt
en

Štabo viršininkas

Logistikos valdybos Vadovybės štabo viršininkas – plk. ltn. Aurius Daškevičius

Gimimo data ir vieta
1977-12-12, Birštonas

Išsilavinimas

Lietuvos karo akademija (bakalauras);  

JAV Logistikos vadybos kolegija, Logistikos kapitono karjeros kursas;

JAV Karinių jūrų pajėgų magistrantūros mokykla;

Tarptautinės gynybos resursų įsigijimo programą;

Lietuvos karo akademija (magistras);

Jungtinį vadų ir generalinio štabo kursas Baltijos gynybos koledže.

Profesinė patirtis


Būrio vadas;

Operacijų karininkas;

Kuopos vado pavaduotojas;

Kuopos vadas;

Ginkluotės ir technikos karininkas;

Skyriaus viršininkas;

Tarnybos vadas;

Štabo viršininkas.

Kariniai laipsniai

1996 m. – eilinis;
1997 m. – grandinis;
2001 m. – leitenantas;
2003 m. – vyresnysis leitenantas;
2006 m. – kapitonas;

2012 m. – majoras;

2018 m. – pulkininkas leitenantas.

 

Apdovanojimai

Padėka, Vakarų karinės apygardos;

Padėka, Logistikos valdybos vado;

Vardinė dovana, Logistikos valdybos vado;

Medalis ,, Už nuopelnus";

Medalis "Už tarptautines operacijas";

Padėka, KA ministro;

Padėka, KA ministro;

Vardinė dovana, Jungtinio štabo viršininko;

Kita

Užsienio kalbos – anglų, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs.