Lt En
logo
lt
en

Štabo viršininkas

Logistikos valdybos Vadovybės štabo viršininkas – plk. ltn. Remigijus Mika

Gimimo data ir vieta

1979-06-09, Telšiai

Išsilavinimas

2001 m. – Lietuvos karo akademija;
2004 m. – Logistikos karininkų kursas, Baltijos koledžas;
2009 m. – Kompleksiniai Logistikos kapitonų karjeros kursai, JAV kariuomenės Logistikos universitetas;
2016 m. – Jungtinis vadų ir generalinio štabo kursas, Baltijos gynybos koledžas.

Profesinė patirtis

Būrio vadas.
Taktinės žvalgybos karininkas.
Skyriaus vadas.
Kuopos vado pavaduotojas.
Kuopos vado pavaduotojas.
Kuopos vadas.
Poskyrio viršininkas.
Skyriaus viršininkas.
Štabo viršininkas.
Skyriaus viršininkas.
Tarnybos vadas.

Kariniai laipsniai

2001 m. – leitenantas;
2003 m. – vyresnysis leitenantas;
2006 m. – kapitonas;
2012 m. – majoras;
2018 m. – pulkininkas leitenantas.

Apdovanojimai

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas".
NATO 5 laipsnio medalis už dalyvavimą ISAF operacijoje 2006-05-10/2006-11-21 laikotarpiu.
Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą", „Už ypatingas pastangas ir pasiektus rezultatus planuojant, organizuojant ir vykdant įsigijimus Afganistano Islamo Respublikoje tarptautinėje operacijoje.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas" ženklas 2, „Už pavyzdingą tarnybą, pasiaukojimą ir asmeninį indėlį vykdant NPE-8 tarptautinių operacijų užduotis".
Lietuvos kariuomenės medalis kariams ir civiliams ,,100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei".
Logistikos valdybos pajėgų apdovanojimas „Už pasižymėjimą" „Bronzos Gedimino stulpais".

Kita

Užsienio kalbos – anglų, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs.