Lt En
logo
lt
en

Patyrus traumą tarnyboje

Socialinė pagalba tarnybos ir ne tarnybos metu

I.Patyrėte traumą ar sužeidimą tarnybos metu (jei sutriko sveikata dėl tarnybinių užduočių vykdymo):
• teiksime individualias konsultacijas Jums ir Jūsų artimiesiems telefonu, elektroniniu paštu, asmeninių susitikimų metu;
• informuosime privalomojo sveikatos draudimo, piniginių išmokų ir kompensacijos dėl patirto sveikatos sutrikimo, sveikatos priežiūros paslaugų Lietuvoje išmokėjimo, gydymo užsienio įstaigose išlaidų, ortopedijos priemonių ir neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo klausimais;
• konsultuosime dėl reikiamų dokumentų pateikimo (Materialinių pašalpų komisijai, Tarnybinių tyrimų komisijai, Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijai ir kt.);
• tarpininkausime  kreipiantis į gydymo, reabilitacijos, Teritorines ligonių kasas ir kt. institucijas, specialistus;
• atstovausime esant poreikiui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, Gydytojų konsultacinėje komisijoje ar kt. komisijose;
• esant poreikiui palydėsime į gydymo ir kt. institucijas;
• aplankysime gydymo, reabilitacijos institucijose ir namuose;
• spręsime sužeistų karių klausimus Paramos sužeistiems kariams koordinavimo grupėje;
• organizuosime sužeistiems ir traumas patyrusiems kariams, taip pat ir jų šeimos nariams kasmetinius susitikimus, renginius;
• teiksime socialines paslaugas ir išėjus Jums į atsargą, dimisiją, jei buvote sužeistas dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu;
• teiksime socialines paslaugas asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) arba paleistiems iš jos kariams savanoriams, kitiems aktyviojo rezervo ir parengtojo rezervo kariams, kurie susirgo tarnybos metu (ne dėl nelaimingo atsitikimo), po tarnybos, pratybų, mokymų ar kitų užduočių vykdymo ne ilgiau kaip 4 mėnesius.

II.Patyrėte traumą ar sužeidimą laisvu nuo tarnybos metu (jei Jūsų sveikata sutriko ne dėl tarnybinių užduočių vykdymo):
•teiksime minėtas socialinio darbo vadybos paslaugas (informuosime, konsultuosime, tarpininkausime), išskyrus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (LR KAM) skirtas socialines garantijas tarnybos metu sužeistiems ir patyrusiems traumų, taip pat turintiems sveikatos sutrikimų kariams.

Galite kreiptis čia.