Lt En
logo
lt
en

Logistikos valdyba

Skelbiamų derybų būdu nuomojami sandėliai Klaipėdos mieste arba rajone

Sandėlio nuomos paslaugos pirkimas Klaipėdos mieste arba rajone vykdomas atsižvelgus į Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai iškeltoms užduotims vykdyti būtiną papildomą materialinių vertybių sandėliavimo patalpų poreikį.

Perkančioji organizacija: Lietuvos kariuomenė

Įmonės kodas: 188732677

Adresas, telefonas, el.p.: Šv. Ignoto g. 8, Vilnius, tel. (8 5)  278 5001, el. p. LK.kanceliarija@mil.lt

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Sandėlio nuoma Klaipėdos mieste arba rajone.

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas:

Paraiškos ir dokumentai priimami nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki 2022 m. gruodžio 2 d. 15.45 val.

Komisijos posėdžio, kuriame bus peržiūrėti kandidatų pateikti pasiūlymai, data ir laikas: 2022 m. gruodžio 5 d. 9.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Pasiūlymas, pasirašytas Kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas Pirkimo komisijos pirmininkės pavaduotojai Laurai Prokuraitytei el. paštu laura.prokuraityte@mil.lt iki 2022 m. gruodžio 2 d. 15.45 val. Lietuvos laiku.

Pirkimo dokumentai: 

Įsakymas dėl ekonominio ir socialinio sandėlio nuomos Klaipėdos mieste ar rajone pagrindimo;

Sandėlio nuomos techninė specifikacija;

Sandėliavimo patalpų nuomos paslaugų pirkimo sąlygos;

Paraiška nuomoti sandėlį.

Kita svarbi informacija: sandėlio nuomos paslaugos pirkimas atliekamas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 ir 18 punktais, Sandėliavimo patalpų nuomos pirkimo Klaipėdos mieste arba rajone 2023 metais ekonominiu pagrindimu, patvirtintu Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos vado 2022 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl ekonominio ir socialinio sandėlio nuomos Klaipėdos mieste ar rajone pagrindimo“, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai iškeltoms užduotims vykdyti būtiną papildomą materialinių vertybių sandėliavimo patalpų poreikį.

 

Skelbiamų derybų būdu nuomojami sandėliai Kauno mieste arba rajone

Sandėlio nuomos paslaugos pirkimas Kauno mieste arba rajone vykdomas atsižvelgus į Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai iškeltoms užduotims vykdyti būtiną papildomą materialinių vertybių sandėliavimo patalpų poreikį.

Perkančioji organizacija: Lietuvos kariuomenė

Įmonės kodas: 188732677

Adresas, telefonas, el.p.: Šv. Ignoto g. 8, Vilnius, tel. (8 5)  278 5001, el. p. LK.kanceliarija@mil.lt

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Sandėlio nuoma Kauno mieste arba rajone.

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas:

Paraiškos ir dokumentai priimami nuo 2022 m. lapkričio 28 d. iki 2022 m. gruodžio 12 d. 9.00 val.

Komisijos posėdžio, kuriame bus peržiūrėti kandidatų pateikti pasiūlymai, data ir laikas: 2022 m. gruodžio 12 d. 9.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Pasiūlymas, pasirašytas Kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas Pirkimo komisijai, komisijos pirmininkui mjr. Rokui Vilkaičiui el. paštu rokas.vilkaitis@mil.lt ir komisijos pirmininko pavaduotojui mjr. Tomui Leikui el. paštu tomas.leikus@mil.lt iki 2022 m. gruodžio 12 d. 09.00 val. Lietuvos laiku.

Pirkimo dokumentai:

- Įsakymas dėl ekonominio ir socialinio sandėlio nuomos Kauno mieste ar rajone pagrindimo;

Sandėlio nuomos techninė specifikacija;

Sandėliavimo patalpų nuomos paslaugų pirkimo sąlygos;

- Paraiška nuomoti sandėlį.

Kita svarbi informacija: sandėlio nuomos paslaugos pirkimas atliekamas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 ir 18 punktais, Sandėliavimo patalpų nuomos pirkimo Kauno mieste arba rajone 2023 metais ekonominiu pagrindimu, patvirtintu Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos vado 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-148 „Dėl ekonominio ir socialinio sandėlio nuomos Kauno mieste ar rajone pagrindimo“, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai iškeltoms užduotims vykdyti būtiną papildomą materialinių vertybių sandėliavimo patalpų poreikį.