Lt En
logo
lt
en

Logistikos valdyba

Skelbiamų derybų būdu nuomojami sandėliai Kauno mieste arba rajone

Sandėlio nuomos paslaugos pirkimas Kauno mieste arba rajone vykdomas atsižvelgus į Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai iškeltoms užduotims vykdyti būtiną papildomą materialinių vertybių sandėliavimo patalpų poreikį.

Perkančioji organizacija: Lietuvos kariuomenė

Įmonės kodas: 188732677

Adresas, telefonas, el. p.: Šv. Ignoto g. 8, Vilnius, tel. (8 5)  278 5001, el. p. LK.kanceliarija@mil.lt

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Sandėlio nuoma Kauno mieste arba rajone.

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas:

Paraiškos ir dokumentai priimami nuo 2023 m. vasario 15 d. iki 2023 m. kovo 17 d. 9.00 val.

Komisijos posėdžio, kuriame bus peržiūrėti kandidatų pateikti pasiūlymai, data ir laikas: 2023 m. kovo 17 d. 9.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Pasiūlymas, pasirašytas Kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas Pirkimo komisijai, komisijos pirmininkui mjr. Rokui Vilkaičiui el. paštu rokas.vilkaitis@mil.lt ir komisijos pirmininko pavaduotojui mjr. Tomui Leikui el. paštu tomas.leikus@mil.lt iki 2023 m. kovo 17 d. 09.00 val. Lietuvos laiku.

Pirkimo dokumentai:

- Įsakymas dėl ekonominio ir socialinio sandėlio nuomos Kauno mieste ar rajone pagrindimo;

Sandėlio nuomos techninė specifikacija;

- Sandėliavimo patalpų nuomos pirkimo Kauno mieste arba rajone ekonominis ir socialinis pagrindimas;

Sandėliavimo patalpų nuomos paslaugų pirkimo sąlygos;

Paraiška nuomoti sandėlį;

- Sandėlio nuomos sutarties projektas.

Kita svarbi informacija: sandėlio nuomos paslaugos pirkimas atliekamas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 ir 18 punktais, Sandėliavimo patalpų nuomos pirkimo Kauno mieste arba rajone 2023 metais ekonominiu pagrindimu, patvirtintu Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos vado 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-148 „Dėl ekonominio ir socialinio sandėlio nuomos Kauno mieste ar rajone pagrindimo“, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai iškeltoms užduotims vykdyti būtiną papildomą materialinių vertybių sandėliavimo patalpų poreikį.