Lt En
logo
lt
en

Lietuvos kariuomenė

Saugoti ir ginti Lietuvos valstybę, jos teritorinį vientisumą ir šalies interesus, prisidėti prie regioninio ir tarptautinio saugumo bei stabilumo užtikrinimo.

Plačiau

Karinė žiniasklaida

Plačiau

NATO

1949 m. įkurta tarptautinė organizacija, kurią sudaro 30 Europos ir Šiaurės Amerikos valstybės

Esminis NATO veiklos principas yra kolektyvinė gynyba: Šiaurės Atlanto sutarties 5-ajame straipsnyje skelbiama, jog vienos ar kelių NATO narių ginkluotas užpuolimas bus laikomas jų visų užpuolimu. NATO šalys yra įsipareigojusios bendrai prisiimti kolektyvinės gynybos riziką ir atsakomybę. Aljanso šalių solidarumas garantuoja, jog nei viena valstybė narė, susidūrusi su rimtu iššūkiu jos saugumui, nebus priversta pasikliauti vien tik nacionalinėmis jėgomis.

Plačiau