Lt En
logo
lt
en

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas ir integracija

Lietuva nuo 2004 m. yra NATO narė, todėl pagrindinis dėmesys tarptautinio bendradarbiavimo srityje kreipiamas į sąveiką su NATO struktūromis bei bendradarbiavimą su valstybėmis Aljanso narėmis. Karinės oro pajėgos bendradarbiauja su NATO ir Europos sąjungos šalimis - narėmis.  

               su PNG                                               
Darbinis susitikimas su Pensilvanijos gvardijos atstovais 

kasmetis KOP vadų susitikimas

                     Kasmetinis Baltijos šalių KOP vadų susitikimas

Lietuvos kariuomenei perėjus prie planavimo pajėgumais, Karinės oro pajėgos vysto nacionalinius Karinėms oro pajėgoms priskirtus pajėgumus bei Lietuvos kariuomenės prisiimtus NATO pasiūlytus įgyvendinti pajėgų tikslus. Šiame procese siekiama, kad įsigyjama įranga ir personalo žinios ir įgūdžiai atitiktų NATO standartus.
Karinių oro pajėgų tarptautinio bendradarbiavimo spektras labai platus - tai dalyvavimas NATO komitetų ir darbo grupių susitikimuose, įvairaus lygio ir trukmės tarptautiniuose seminaruose, konferencijose, kariniuose mokymuose, tarptautinėse operacijose bei dvišaliuose ar daugiašaliuose projektuose.

                                                                                                                                              GA KOP štabe

                            Užsienio gynybos atašė vizitas KOP štabe                       

su švedais       Švedijos atstovų vizitas

Tarptautinių operacijų, kuriose dalyvauja Lietuvos kariuomenės kariai, palaikymas yra dar viena svarbi Karinių oro pajėgų užduotis. Karinių oro pajėgų transporto lėktuvais C-27J į tarptautinių operacijų vykdymo rajonus transportuojami kariai bei kroviniai.

Baltijos šalių oro erdvėje oro policijos funkcijas vykdo NATO valstybių oro pajėgų lėktuvai, dislokuoti Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose. Oro policijos funkcijas vykdančių NATO orlaivių padalinių aprūpinimas (Priimančios šalies parama) yra viena pagrindinių Aviacijos bazės užduočių. Šios užduoties įgyvendinimas glaudžiai susijęs su tarptautiniu bendradarbiavimu ne tik su Baltijos bet ir su kitomis NATO valstybėmis.

Nuo 2004 m. oro policijos funkcijas atliekančių naikintuvų valdymą vykdė Lietuvoje dislokuoto Norvegijos karinių oro pajėgų orlaivių valdymo vienetas (angl. ACU - Aircraft Control Unit), kurio pagrindinė užduotis buvo vykdyti greitojo reagavimo orlaivių įgulų veiksmų koordinavimą reaguojant į Lietuvos oro erdvės ar oro erdvės naudojimo taisyklių pažeidimus. Nuo 2005 m. vidurio , trims Baltijos valstybėms įsigijus naikintuvų valdymui reikalingą įrangą, Norvegijos ACU buvo perdislokuotas į Norvegiją, o 2006 m. trijų Baltijos valstybių Karinių oro pajėgų specialistai pilnai perėmė NATO naikintuvų vykdančių oro policijos misiją Baltijos regione valdymą.

Tarptautinių oro gynybos pratybų „Tobruko palikimas 2020“ rikiuotė Aviacijos bazėje