Lt En
logo
lt
en

Patalpų nuoma

SANDĖLIAVIMO PATALPŲ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS PIRKIMO KAUNO MIESTE AR RAJONE SKELBIMAS


Sandėlio pirkimas Kauno mieste arba rajone vykdomas atsižvelgus į Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai iškeltoms užduotims vykdyti būtiną papildomą materialinių vertybių sandėliavimo patalpų poreikį.

Planuojama įsigyti sandėliavimo paskirties 8 000 – 15 000 m² ploto sandėlį su administracinėmis patalpomis (ne mažiau 200 m²) ir priklausančia teritorija prie jo Kauno mieste ir/ar Kauno rajone, kuriame bus saugomos Lietuvos kariuomenės (LK) materialinės vertybės, kurių sprogimo ir gaisro pavojaus kategorija Cg.

Perkančioji organizacija: Lietuvos kariuomenė
Įmonės kodas: 188732677
Adresas, telefonas, el. p.: Šv. Ignoto g. 8, LT-01144, Vilnius, tel. +370 52785001, el. LK.kanceliarija@mil.lt

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Sandėlis Kauno mieste arba rajone.
Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas:
Pasiūlymų pateikimo terminas liepos 14 d. 11.00 val.
Komisijos posėdžio, kuriame bus peržiūrėti kandidatų pateikti pasiūlymai, data ir laikas: 2023 m. liepos 14 d. 11.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Logistikos sandėlio įsigijimo skelbiamų derybų būdu pasiūlymas, pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu –  Giedraičių g. 41-101, Vilnius, iki 2023 m. liepos 14 d. 11:00 val. Lietuvos Respublikos laiku. Vėliau gautas pasiūlymas nebus priimamas ir nagrinėjamas. Pasiūlymas turi būti perduotas GRA atsakingam asmeniui –  Gretai Bijeikytei (atvykus paskambinti  tel.  +370 706 80 328).

Pirkimo dokumentai:

Patalpų nuomos techninė specifikacija;

- Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis;

- Logistikos sandėlio pirkimo, vykdomo skelbiamų derybų būdu pasiūlymas;

Informacija apie nuomotoją ir jį kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is);

- Logistikos sandėlio įsigijimo skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygos;

- Atsakymas į dalyvių paklausimą.

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ NUOMOS VILNIUJE PIRKIMO SKELBIMAS

Lietuvos kariuomenė (Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius; kodas 188732677) skelbiamų derybų būdu pirks nuo 1909 kv. m iki 2352 kv. m ploto administracinės paskirties patalpų nuomą.

Siūlomos išsinuomoti patalpos turi būti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribose ir nutolusios nuo Lietuvos kariuomenės vadovybės administracinio pastato, adresu Šv. Ignoto g. 8, Vilnius, ne daugiau kaip 5 km spinduliu.

Patalpos turėtų būti perduotos ne vėliau kaip 2024 m. kovo 31 d.

Pasiūlymų pateikimo terminas  – iki 2023 m. liepos 3 d. 11:00 val.

Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke. Kandidatas pasiūlymą užklijuotame voke turi pateikti: asmeniškai (pristato pats kandidatas), paštu ar per kurjerį, adresu Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – GRA prie KAM), Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius.

Kontaktinis asmuo dėl nuomojamų patalpų – Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento Turto valdymo skyriaus vedėjas Eimantas Eidukas, tel. +370 5 2103699, +370 706 84699, el. p. eimantas.eidukas@mil.lt;

Dėl pirkimo procedūrų – Administracinių patalpų nuomos pirkimo komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Žėkienė, GRA prie KAM Ketvirtojo pirkimų organizavimo skyriaus patarėja, tel. +370 373 07712, +370 706 75545, el. p. jurate.zekiene@kam.lt.

Pirkimo dokumentai:

- Administracinių patalpų nuomos Vilniaus mieste LK Finansų ir Apskaitos departamentui pirkimo skelbiamų derybų būdu pasiūlymas;

Patalpų nuomos techninė specifikacija;

- Patalpų nuomos pirkimo sąlygos. Aktuali redakcija; 

- Administracinių patalpų nuomos pagrindinės sutarties sąlygos;

Informacija apie nuomotoją ir jį kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is);

- Admistracinių patalpų nuomos Vliniaus mieste LK Finansų ir apskaitos departamento pirkimo skelbiamo derybų būdu pirkimo sąlygos;

- Atsakymai į dalyvių paklausimus;

- Atsakymai į dalyvių paklausimus II;

- Atsakymai į dalyvių paklausimus III.