Lt En
logo
lt
en

Metraštis

Lietuvos karinių oro pajėgų atkūrimas ir plėtojimas

1992 m. sausio 2 d. atkurta Krašto apsaugos tarnybos Aviacijos tarnyba, kurios viršininku paskirtas plk. ltn. Zenonas Vegelevičius.

Gegužės 21 d. krašto apsaugos ministro įsakymu KAM Aviacijos tarnybos viršininkui pavesta organizuoti skraidymo aparatų skrydžių LR oro erdvėje kontrolę. Balandžio 27 d. įkurta Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba. Birželio 12 d. pirmasis Karinių oro pajėgų lėktuvas, pažymėtas lietuviškais ženklais. Ši diena laikoma Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės diena.

1996 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Karinėms oro pajėgoms organizuoti ir vykdyti aviacinius paieškos ir gelbėjimo darbus. 1998 m. balandžio 16 d. Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikų Vyriausybės sudarė sutartį dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir valdymo sistemos (BALTNET) sukūrimo.

2000 m. birželio 6 d. atidarytas Regioninis oro erdvės stebėjimo koordinavimo centras (Karmėlavoje, Kauno r.). Rugsėjo 1 d. įkurtas Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas.

2004 m. spalio 1 d. veiklą pradėjo Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depo. Liepos 23 d. KOP lakūnai su lėktuvais L-39ZA Lietuvos Respublikos oro erdvėje pradėjo vykdyti oro policijos funkcijas. Greitojo reagavimo budėjimai vyko iki 2004-07-09.

2004 m. Lietuvai tapus NATO nare, Zoknių aerodrome dislokuojami besikeičiantys NATO šalių naikintuvai, vykdantys oro policijos funkcijas Baltijos šalių oro erdvėje. Tais pačiais metais oro erdvės stebėjimui įsigyti vokiški trimačiai vidutinio nuotolio radarai TRML-3D. 2006 m. birželio 23 d. Lietuvos kariuomenė ir Italijos firma „Alenia Aeronautica" pasirašė sutartį dėl trijų taktinių transporto lėktuvų C-27J „Spartan", skirtų Karinėms oro pajėgoms įsigijimo. Spalio 12 d. Estijos, Latvijos ir Lietuvos kariuomenių vadai pasirašė susitarimą dėl bendro Oro erdvės valdymo ir pranešimų centro (CRC) steigimo Karmėlavoje.

2015 m. birželio 2 d. į Lietuvą atskrido pirmasis iš trijų naujųjų Lietuvos kariuomenės įsigytų paieškos ir gelbėjimo Eurocopter AS365N3+ Dauphin sraigtasparnių.