Lt En
logo
lt
en

Štabo viršininkas

Karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas – kmd.  Egidijus Oleškevičius

Gimimo data ir vieta
 
1981 m. gegužės 29 d., Lazdijai
 
Išsilavinimas
 
2000–2002 m. baigta Vokietijos karinė jūrų mokykla;
2008 m. – Klaipėdos universitetas, Ekonomikos bakalauras;
2010 m. – JAV Laivyno štabo koledžas, L-3 lygmens karjeros kursas;
2011 m. – Generolo Jono Žemaičio karo akademija, Karinės diplomatijos magistras (Politikos mokslai).

Profesinė patirtis
  
2002–2004 m. tarnavo Priešmininio laivo M51 „Kuršis" ginkluotės kovinės dalies vadu;
2004–2005 m. – Priešmininio laivo M51 „Kuršis" operacinės kovinės dalies vadas;
2005-2008 m. – Priešmininio laivo M51 „Kuršis" vado pavaduotojas;
2008-2010 m. – Priešmininio laivo M51 „Kuršis" vadas;
2010-2012 m. – Karo laivų flotilės štabo S3/7 skyriaus viršininkas;
2012 m. – BALTRON junginio štabo viršininkas;
2013 m. – BALTRON junginio vadas;
2013–2016 m. – Karinių jūrų pajėgų štabo N3 operacijų planavimo skyriaus viršininkas;
2016–2018 m. – NATO Jūrų pajėgų komponento štabo Išmoktų pamokų analizės karininkas;
2018–2019 m. – NATO Jūrų pajėgų komponento štabo Išmoktų pamokų skyriaus viršininkas;
2019–2020 m. – Karinių jūrų pajėgų vadovybės štabo viršininko pavaduotojas operacijoms;
2020 m. – Karinių jūrų pajėgų vadovybės štabo viršininkas.

Kariniai laipsniai

2002 m. – leitenantas;
2005 m. – vyresnysis leitenantas;
2008 m. – kapitonas leitenantas;
2012 m. – komandoras leitenantas;
2019 m. – komandoras.

Apdovanojimai

2004 m. įteiktas Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“;
2010 m. – Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“;
2012 m. – Latvijos Karinių jūrų pajėgų vado medalis „Už pasižymėjimą“;
2013 m. – Lietuvos kariuomenės medalis už nuopelnus;
2019 m. – NATO Jūrų pajėgų komponento vado padėka „Už pavyzdingą tarnybą“.
 
Kita

Užsienio kalbos – anglų, vokiečių, rusų, lenkų.
Šeiminė padėtis – nevedęs.