Lt En
logo
lt
en

Finansų ir apskaitos departamentas

Finansų ir apskaitos departamentas

Lietuvos kariuomenės finansų ir apskaitos departamentas – Lietuvos kariuomenės padalinys – pagal savo kompetenciją kartu su programų koordinatoriais dalyvaujantis organizuojant Lietuvos kariuomenės biudžeto vykdymą ir tvarkantis kariuomenės karinių vienetų finansinę ir buhalterinę apskaitą. LK FAD yra tiesiogiai pavaldus Kariuomenės vadui.

1999 m. vasario 3 d. buvo įsteigta Lietuvos kariuomenės Finansų ir turto tarnyba (LK FTT). Pagrindinė tarnybos funkcija buvo organizuoti ir vykdyti kariuomenės ūkinę-finansinę veiklą bei kariuomenės materialiojo turto bei finansinių išteklių apskaitą. Tarnybai vadovauti buvo paskirta kpt. Loreta Vytytė.

2006 m. gruodžio 1 d. tarnyba reorganizuota į Lietuvos kariuomenės ir finansų ir apskaitos departamentą (LK FAD). Šiuo metu departamentui vadovauja plk. Ovidijus Eitminavičius.

LK FAD tikslas yra formuoti ir  įgyvendinti finansų apskaitos politiką Lietuvos kariuomenėje pagal bendras finansų apskaitos tvarkymo krašto apsaugos sistemoje gaires, vykdant Krašto apsaugos ministerijos suformuotą finansų politiką.

LK FAD adresas: Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
El.paštas: LKFAD@kam.lt