Lt En
logo
lt
en

Automatinis šautuvas G-36

Automatinis šautuvas G-36 sukurtas paskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje „Heckler& Koch” (Vokietijoje) ir pradėtas naudoti Vokietijos kariuomenėje 1995 m. Šis ginklas yra vienas iš moderniausių šiuo metu naudojamų automatinių šautuvų. Jis yra lengvas, patikimas ir ergonomiškas. Naudojamas Vokietijos, Ispanijos, JAV ir kitų šalių ginkluotosiose pajėgose.

„Heckler&Koch” atsisakė ankstesniuose ginkluose naudoto pusiau laisvos spynos veikimo principo, naudojant ritinėlius. Vietoj to buvo panaudotas dujų nuvedimas iš vamzdžio, esant trumpam stūmoklio judesio momentui, spynai uždaryti naudojant ne ritinėlius, o užkabas, užsikabinančias už uokso pasisukus spynai. Kad ginklas būtų lengvesnis, daugiausia naudotos polimerinės medžiagos, net uoksas ir spynos rėmas pagaminti iš polimerų su plieno intarpais. Ginklas užtaisomas iš plastikinių dėžutės pavidalo permatomų dėtuvių (tai suteikia galimybę matyti, kiek šovinių yra likę dėtuvėje). Smogiamasis-paleidžiamasis mechanizmas sutalpintas į vieną atskirą bloką, prijungtą prie ginklo kaiščiais. Šaudant parako suodžiai nepatenka į izoliuotą nuo dujų nuvedimo mechanizmo uoksą, ir jis neužsiteršia, tai mažina ginklo užsikirtimo galimybę. Automatinis šautuvas G-36 gali šaudyti pavieniais šūviais, automatine ugnimi ir trumpomis fiksuotomis papliūpomis, jei keitiklio mechanizmas yra pritaikomas tokiam šaudymo režimui. Ginklo buožė yra rėmo pavidalo, nulenkiama į dešinę. Ji taip pat pagaminta iš plastiko. Automatinio šautuvo viršuje įtaisyta rankena, naudojama ginklui pernešti. Taip pat ji atlieka ir kitas svarbias funkcijas – saugo optinius taikymosi prietaisus nuo numušimo ir naudojama naktinio matymo prietaisams tvirtinti.

Standartinis G-36 turi du taikymosi prietaisus – 3,5 karto didinantį optinį ir kolimatorinį. Prie šio ginklo taip pat galima tvirtinti povamzdinį granatsvaidį AG-36. Be standartinio G-36 modelio, gaminamas ir sutrumpintas šio ginklo variantas G-36K. Automatinis šautuvas G-36 yra skirtas priešo gyvajai jėgai ir nešarvuotai technikai naikinti.

 

 

TAKTINIAI-TECHNINIAI DUOMENYS

Kalibras 5,56 mm 
Šovinys 5,56 x 45 mm (223 Rem) 
Svoris (neužtaisyto)  3,6 kg; 3,3 kg (G-36K) 
Ilgis su atlenkta buože  998 mm; 860 mm (G-36K) 
Ilgis su užlenkta buože  756 mm; 615 mm (G-36K) 
Vamzdžio ilgis  480 mm; 320 mm (G-36K) 
Dėtuvės talpa  30 šovinių 
Greitošauda  750 šūv./min.