Lt En
logo
lt
en

Ryšiai su visuomene

Bendradarbiavimas su visuomene

Karinės jūrų pajėgos (KJP) yra atviros šalies visuomenei. Karo laivų įgulos plėtoja ilgametę daugystę su įvairiais Lietuvos miestais.
Laivas P14 „Aukštaitis“ bendradarbiauja su Biržų, P11 „Žemaitis“ – su Telšių, P12 „Dzūkas“ – su Alytaus, P15 „Sėlis“ – su Utenos, M53 „Skalvis“ – su Šilutės, M54 „Kuršis“ – su Klaipėdos, N42 „Jotvingis“ – su Druskininkų, o KJP Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba – su Palangos savivaldybe. Šių savivaldybių deleguotos atstovės tapo karo laivų krikštamotėmis, o į karo laivų heraldiką įtraukti miestų, su kuriais bendradarbiaujama, herbai.

Laivų įgulų nariai dalyvauja miestų šventėse, bendradarbiaujančių miestų bendruomenių atstovai kviečiami į įvairius iškilmingus KJP renginius, ekskursijas kariniuose laivuose.

Karinių jūrų pajėgų karininkų klubas įsteigtas 2002 m., puoselėja KJP karininkų tradicijas, rūpinasi karininkų ir jų šeimų kultūriniais poreikiais, dalyvauja įvairiuose labdaros projektuose, pavyzdžiui, organizuoja lėšų rinkimą sunkiomis ligomis sergantiems vaikams.

KJP jūreivių ir puskarininkių korpuso organizacija Laivūnų klubas, įsteigtas 2008 m. (nuo 2010 m. – nepriklausoma asociacija), puoselėja Lietuvos kariškas, jūrines ir tautines tradicijas, kariams ir jų šeimų nariams organizuoja pažintines keliones, klubo nariai ir jų artimieji kartu švenčia įvairias šventes. Laivūnų klubas globoja Pajūrio vaikų globos namus (Šilalės r.): lanko vaikus per įvairias tradicines šventes, kviečia juos apsilankyti KJP padaliniuose, apžiūrėti karinių laivų, organizuoja vaikams kultūrinius renginius.

KJP plėtoja ryšius su visuomeninėmis organizacijomis įvairiose srityse. Su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla ilgus metus bendradarbiaujama rengiant KJP karius ir karininkų rezervą.

Kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe organizuojamos įvairios valstybės ir miesto šventės. Kartu su kitais Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos daliniais KJP organizuoja ir rengia kasmet gegužės mėnesį Klaipėdoje vykstančią Partizanų pagerbimo, visuomenės ir kariuomenės vienybės dieną. KJP laivai su kitais uosto laivais per Jūros šventę dalyvauja žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonijoje. Karinės jūrų pajėgos kartu su Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija organizuoja kalėdinį labdaros renginį Klaipėdos miesto žmonėms. Parengęs koncertinę programą, KJP orkestras dalyvauja įvairiuose renginiuose, taip viešindamas KJP ir kariuomenės veiklą visoje Lietuvoje.