Lt En
logo
lt
en

Klaipėdos įgulos karininkų ramovė

Klaipėdos įgulos karininkų ramovė

Ramovės šūkis

„Mums tylint, kalbės darbai!“
Seneka

Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė - Krašto apsaugos sistemos kultūros įstaiga. Ramovės tikslas - ugdyti Lietuvos kariuomenės karių nacionalinį sąmoningumą, pareigos ir atsakomybės jausmą bei puoselėti Lietuvos karo istoriją ir tautinę tapatybę, siekti tapti šalies gynėjų traukos ir bendradarbiavimo centru, prisidėti prie karių kultūros ir poilsio poreikių tenkinimo.

Ramovės uždaviniai - skleisti valstybės gynimo idėjas bei stiprinti Lietuvos kariuomenės ryšį su visuomene, puoselėti ir kurti Lietuvos kariuomenės tradicijas, tautinę kultūrą, prisidėti prie visuomenės švietimo karybos klausimais, bendradarbiauti su krašto apsaugos sistemos institucijomis, išsaugant ir pagerbiant atmintį apie mūšius ir žuvusius žymius karvedžius;
- organizuoti kultūrinius renginius ir sudaryti sąlygas karininkų klubų ir asociacijų, bendradarbiaujančių su krašto apsaugos sistemos institucijomis, veiklai;
- organizuoti karių laisvalaikį, tapti Lietuvos karininkijos ir karių šeimų traukos centru;
- ugdyti karininko asmenybę, kolektyvą, prisidėti prie karių ir karininkų motyvacijos ugdymo;
-  stiprinti ryšius su kitų valstybių kariuomenių įstaigomis, vykdančiomis panašią veiklą;
- bendradarbiauti su karininkų ir seržantų klubais, karius vienijančiomis organizacijomis.

Ramovėje vyksta Krašto apsaugos sistemos, Lietuvos kariuomenės renginiai, kultūriniai renginiai, konferencijos, apsigyvena kariai, vykstantys į karines pratybas. Taip pat organizuojami knygų pristatymai, kalendorinių švenčių paminėjimai, filmų peržiūros bei organizuojami renginiai valstybines šventes paminėti.

Adresas - Vytauto g.5 Klaipėda
    
Ramovė glaudžiai bendradarbiauja su kitais Klaipėdos įgulos kariniais daliniais: Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iąja rinktine, Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionu, Karinėmis jūrų pajėgomis taip pat su valstybinėmis institucijomis, Klaipėdos m. gimnazijomis. Rengia temines parodas, skirtas svarbioms švenčių datoms paminėti. Taip pat Ramovė vykdo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių, moksleivių ir jaunimo pilietinį ir patriotinį ugdymą valstybės gynimo klausimais, organizuoja paskaitas, vakarones, viktorinas, proto mūšius.
KAS kariai laukiami paminėti savo asmenines, šeimos šventes. Taip pat kviečiame karių klubus, asociacijas ar grupes organizuoti Ramovės patalpose savo renginius. Organizuojant renginius galima naudotis Ramovės įgarsinimo bei multimedia aparatūra. Kadangi Ramovė yra skirta karių interesams ir laisvalaikiui praleisti, naudojimasis Ramovės patalpomis yra nemokamas.