Lt En
logo
lt
en

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras

JGKC
Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras
 
Ištikus nelaimei skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.
JGKC BUDĖTOJAS
Tel. 8 46 39 12 57 (ištisą parą)
     8 46 39 12 58 (ištisą parą)
Fax.nr.: 8 46 39 12 59
E-paštas:  mrcc@mil.lt
Šaukinys / Calling name: Klaipeda Rescue:
VHF - kanalas / channel 16 and;
Aviacinis dažnis / airband 121,5 MHz;
MMSI: 002770330;
A1 DSC rajonas / zone: channel 70;
A2 DSC rajonas / zone: 2187.5 kHz;
INMARSAT - B: 327703310;
INMARSAT - C: 427799011.
 
Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų padalinys, kuris savo veiklą pradėjo 2009 m. sausio 1 d.
JGKC uždaviniai:
  • organizuoti, koordinuoti ir vadovauti žmonių paieškos ir gelbėjimo darbams paieškos ir gelbėjimo rajone;
  • organizuoti, koordinuoti ir vadovauti naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimų ir kitų teršimo incidentų likvidavimo darbams jūros rajone. 
JGKC veiklos pamatas – 1979 metų Tarptautinė jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija, 1992m. Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas. Šie ir kiti susiję dokumentai bei planai numato žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijų vykdymo bei teršimo incidentų jūros rajone likvidavimo veiksmus bei priemones.
Ištikus nelaimei ir prireikus, JGKC papildomai pasitelkia Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos,  jūrų uostų administracijas, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kitas valstybės ir savivaldybių institucijų pajėgas. JGKC darbo planai ir veiksmai derinami su Baltijos regiono šalimis. Taip siekiama užtikrinti efektyvų darbą nelaimės atveju nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui vadovauja kmdr. Andrius Širvys.

 
Daugiau apie JGKC galite perskaityti čia.