Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Uždaviniai

  1. užtikrinti bendrosios logistinės paramos teikimą LK kariniams vienetams, vykdantiems kasdienines užduotis, taip pat karinių operacijų metu ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių (pratybų) metu Lietuvos Respublikos teritorijoje arba už jos ribų (NATO ar ES pajėgų sudėtyje);
  1. užtikrinti KAS priskirto administruoti turto ir su juo susijusių paslaugų vadybą bei tiekimą;
  1. užtikrinti administruojamos infrastruktūros išlaikymą, nustatytų paslaugų teikimą  ir  administravimą;
  1. užtikrinti medicininę paramą ir sveikatinimo veiklą KAS institucijose Lietuvoje ir, teisės aktų nustatyta tvarka, už jos ribų;
  1. užtikrinti karinio tranzito ir judėjimo kontrolę bei strateginių prekių eksporto kontrolę;
  1. užtikrinti paramą geoerdvine informacija ir KAS poreikius atitinkančia leidybine produkcija.