Lt En
logo
lt
en

Pranešti apie pažeidimus

Informacijos pateikimas dėl teisės pažeidimų

Lietuvos kariuomenės Karo policija (Karo policija) atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas nusikalstamas veikas, susijusias su krašto apsaugos sistema: vengimas atlikti karo tarnybą (316 straipsnis), įsakymo nevykdymas (317 straipsnis), smurto veiksmai prieš pavaldinį (319 straipsnis), kario terorizavimas (320 straipsnis), savavališkas pasišalinimas (322 straipsnis), dezertyravimas (323 straipsnis), krašto apsaugos turto praradimas (324 straipsnis), vagystė (178 straipsnis), kyšininkavimas (225 straipsnis), papirkimas (227 straipsnis), piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimas (229 straipsnis) ir kitas nusikalstamas veikas ar teisės pažeidimus, kai tokių veikų padarymu įtariamas karys ar kai nusikalstama veika ar teisės pažeidimu yra padaroma žala krašto apsaugos sistemai.

Kreipimasis į Karo policiją

Į Karo policiją gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie krašto apsaugos sistemos karių ir valstybės tarnautojų ar jam prilygintų asmenų padarytus, daromus ar ketinamus daryti teisės pažeidimus.
Apie teisės pažeidimą (-us) praneškite raštu arba visą parą (taip pat ir poilsio dienomis) veikiančiu telefonu Vilniuje (8 5) 210 3804, elektroniniu paštu karo.policija@mil.lt  faksu (8 5) 210 3800. Teikiant informaciją telefonu skambutis apmokestinamas pagal ryšio tiekėjų nustatytus tarifus. Siekiant užtikrinti informacijos apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar praradimo pokalbis bus įrašytas.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
• vardą, pavardę;
• gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
• kario ar valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
• skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia nusikalstama veika ar kitas teisės pažeidimas, taip pat vietą, laiką, įvykio aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti įvykio aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Karo policijos pareigūnus (kontaktai), priimami Karo policijos štabe, esančiame Mindaugo g. 26, Vilniuje, arba teritoriniuose padaliniuose: Kapsų g. 44, Vilniuje; P. Kalpoko g. 93, Kaune; H. Manto g. 45A, Klaipėdoje, Lakūnų g. 3, Šiauliuose pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7 val. 30 min. iki 16 val. 30 min., penktadieniais – nuo 7 val. 30 min. iki 15 val. 15 min. (pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda).

Karo policija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduodama pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Karo policijai pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.