Lt En
logo
lt
en

Karinės oro pajėgos

kOP LOGO

Karinės oro pajėgos


Lietuvos kariuomenės (LK) Karinės oro pajėgos (KOP) – reguliarių Lietuvos kariuomenės pajėgų dalis, tęsianti 1919–1940 metais Lietuvos kariuomenėje buvusios Karo aviacijos ir 1935–1940 metais Priešlėktuvinės apsaugos tradicijas.

LK Karinės oro pajėgos formuojamos iš profesinės karo tarnybos karių ir civilių tarnautojų, kurie aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokymuose, pratybose bei kituose karinio bendradarbiavimo projektuose ir renginiuose, visuomenės gyvenime.

Kaune įsikūrusi Karinių oro pajėgų vadovybė ir Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba (OESKV), Kauno raj., Karmėlavoje - OESKV Oro erdvės ir kontrolės centras. Jų pagrindinis uždavinys - stebėti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos ir jos prieigų oro erdvę, rinkti ir sisteminti radiolokacinę informaciją ir perduoti ją Lietuvos oro erdvę saugantiems ir ginantiems subjektams. Aviacijos bazė ir Ginkluotės ir technikos remonto depas dislokuoti Šiauliuose, o Oro gynybos batalionas - Radviliškyje. Kartu su NATO oro policijos kontingentu Aviacijos bazėje buvo pradėtos investuoti aljanso lėšos, su kuriomis vykdoma Šiaulių karinio aerodromo rekonstrukcija bei atliekami darbai siekiant užtikrinti skrydžių saugą. Orlaivių parkas, kita oro erdvės stebėjimo, valdymo ir gynybos ginkluotė ir technika nuolat atnaujinama.

kop hq Kaune