Lt En
logo
lt
en

Netekus artimojo

Pagalba netekus artimojo

Netekote artimojo:

•konsultuosime dėl materialinės pašalpos skyrimo mirus artimam giminaičiui: tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams (įbroliams), seserims (įseserėms), sutuoktiniui, partneriui, sugyventiniui, taip pat sutuoktinio, partnerio, sugyventinio tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams (įbroliams), seserims (įseserėms), bei išlaikytiniams, kurių globėju ar rūpintoju buvo PKT karys, kariūnas, karys savanoris ar kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, NPPKT karys ar asmuo, atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
• konsultuosime apie „Sodros“ ir savivaldybės pagal gyvenamąją vietą skiriamas išmokas netekus artimojo: laidojimo pašalpą, našlių pensiją, socialinio draudimo našlaičių pensiją, šalpos našlaičių pensiją, vienkartinę arba periodinę draudimo išmokas apdraustajam mirus, paramą mirusiųjų užsienyje palaikams pervežti;
• teiksime individualias konsultacijas Jums ir Jūsų artimiesiems telefonu, elektroniniu paštu, asmeninių susitikimų metu;
• esant poreikiui padėsime surasti reikiamus specialistus Jums ar Jūsų artimiesiems KAM sistemoje arba už jos ribų: psichologą, psichoterapeutą ir kt.

Galite kreiptis čia.