Lt En
logo
lt
en

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Lietuvos kariuomenės valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis darbo užmokesčio (neatskaičiavus mokesčių) lentelė.

 

Pareigybės pavadinimas 2024 m. I ketvirtis 2024 m. II ketvirtis 2024 m. III ketvirtis 2024 m. IV ketvirtis
Valstybės tarnautojų darbo užmokestis

Vyresnysis patarėjas 3580      
Skyriaus vedėjas 3477      
Patarėjas 3201      
Vyriausiasis specialistas 2838      
Vyresnysis specialistas 2375      
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, užmokestis

Vyriausiasis specialistas 2117      
Vyresnysis specialistas 1970      
Specialistas 2109      
Darbininkas 1563      

 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvos kariuomenės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos kariuomenės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos kariuomenės vado 2024 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Lietuvos kariuomenės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“:

1 priedas. Lietuvos kariuomenės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių lygių ir pareiginių algų koeficientų intervalų lenetė;
2 priedas. Priėmimo metu nustatomos pareiginės algos koeficinetų lentelė.

 • Valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedas už stažą, priemokos.
 • 2024 m. darbuotojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, kintamoji dalis, priemokos.
 • 2025 m. darbuotojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga (ją sudaro pareiginė alga ir kintamoji dalis) priemokos.
 • Nuo 2025 m. atsisakoma darbuotojams skiriamos kintamosios dalies.
 • 2024 m. sausio 1 d. perskaičiuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareiginės algos koeficientai pagal naujai patvirtintą bazinį dydį (BD) – 1785,4 euro. Perskaičiavus koeficientus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareiginė alga nesikeičia.
 • Lietuvos kariuomenės valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės suskirstytos į 10 lygių pagal Apraše apibrėžtus kriterijus, lygiams nustatyti minimalūs ir maksimalūs pareiginių algų koeficientų intervalai.
 • Jei perskaičiuotas koeficientas viršija Aprašo 1 priedo koeficientų intervalo maksimalią ribą, valstybės tarnautojui ar darbuotojui nustatomas turimas pareiginės algos koeficientas.
 • Jei perskaičiuotas koeficientas nesiekia minimalios Aprašo 1 priedo koeficientų intervalo ribos, tarnautojui ar darbuotojui nustatomas turimas pareiginės algos koeficientas, jis gali būti didinamas kasmetinio ir neeilinio veiklos vertinimo metu (valstybės tarnautojams nuo šių metų, darbuotojams – nuo 2025 m.).
 • Priimant į darbą taikomi Aprašo 2 priede nustatyti pareiginės algos koeficientai. Nustatant priėmimo metu skiriamus pareiginių algų koeficientus įskaičiuota kintamoji dalis.
 • Pereinamaisiais 2024 m. valstybės tarnautojų pareiginė alga keliama tik per veiklos vertinimą (viršijus lūkesčius) ne mažiau 0,06 BD ir ne daugiau 0,12 BD per metus, darbuotojams – skiriama kintamoji dalis.
 • Nuo 2025 m. valstybės tarnautojams ir darbuotojams pareiginė alga keliama tik per veiklos vertinimą (viršijus lūkesčius) ne mažiau 0,06 BD ir ne daugiau 0,12 BD per kalendorinius metus.
 • Po 2025 metų kasmetinio veiklos vertinimo darbuotojų pareiginė alga negali būti mažesnė negu 2024 m. gauta pareiginė alga kartu su kintamąja dalimi. Jeigu perskaičiuotas pareiginės algos (2024 m. pareiginė alga ir kintamoji dalis) koeficientas viršys Aprašo 1 priedo koeficientų intervalo maksimalią ribą, darbuotojui nustatomas turimas pareiginės algos koeficientas.