Lt En
logo
lt
en

Karinis rengimas

Karinis rengimas

Kovinis rengimas yra standartizuota mokymo bei ugdymo priemonių sistema skirta parengti karius, vadus, karinius vienetus ir jų štabus atlikti kovines užduotis, atnaujinti ir tobulinti įgūdžius, kuri yra orientuojama į Karinių jūrų pajėgų pasirengimą sėkmingai vykdyti nacionalines užduotis ir tarptautinius įsipareigojimus pagal nustatytus prioritetus.
Koviniam rengimui Karinėse jūrų pajėgose skiriamas didelis dėmesys, kadangi tinkamai parengti kariai, gerai išmanantys Karinių jūrų pajėgų specifiką, modernios technikos ir ginkluotės aptarnavimą ir valdymą, gebantys veikti nacionalinių ir tarptautinių pajėgų sudėtyje, yra svarbiausia ir nepakeičiama Karinių jūrų pajėgų dalis.

Bendrą Karinių jūrų pajėgų kovinio rengimo sistemą sudaro trys kovinio rengimo sudedamosios dalys:
1. individualusis rengimas, vado rengimas ir kolektyvinis rengimas. Individualaus rengimo dalis yra skirta individualiems kario įgūdžiams įgyti ir tobulinti, kurios metu mokomasi atlikti individualias užduotis, kurios bus būtinos kolektyvinėms užduotims vykdyti.
2. Vado rengimo dalis apima visų lygių vadų mokymą planuoti operacijas, priimti tinkamus sprendimus ir efektyviai vadovauti.
3. Kolektyvinio rengimo dalis apima įgulų, padalinių, dalinių ir štabų rengimą vykdyti paskirtas užduotis.

Kovinis rengimas organizuojamas nenutrūkstamai ir jo tikslas - numatyto uždavinio įvykdymas. Tai ciklinis procesas kuris apima kovinio rengimo seką nuo uždavinio gavimo iki kovinio rengimo rezultatų įvertinimo.
Kovinis pasirengimas yra vertinimas siekiant įvertinti karių, vadų, laivų įgulų, padalinių ir dalinių sugebėjimą vykdyti jiems skiriamas užduotis pagal nustatytus standartus ir keliamus reikalavimus, bei siekiant tobulinti jų kovinį rengimą.
KJP kariniai vienetai, kurie yra paskirti budėjimui NATO greitojo reagavimo pajėgose ir/arba dalyvavimui NATO junginiuose, rengiami pagal NATO standartus ir vertinami pagal NATO jūrinių vienetų vertinimo programą.