Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

GS logo

Gynybos štabo uždaviniai ir funkcijos

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas yra struktūrinis Lietuvos kariuomenės padalinys, pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui. Gynybos štabas vykdo operacinio planavimo funkcijas, planuoja ir koordinuoja jungtines operacijas, jungtinius mokymus, taip pat operacinį gynybos planavimą – rengia ginkluotos gynybos koncepcijas ir planus, o nuo 2018 metų sausio 1 dienos papildomai dalyvauja ir strateginio lygmens gynybos planavime: rengia trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius planus, Lietuvos kariuomenės plėtros planus, konsoliduoja jos veiklą ir priskirtus resursus.

Gynybos štabo tikslas – sudaryti sąlygas užtikrinti strateginio lygmens vadovavimą kariuomenei, kariuomenės vadui vykdant nustatytas funkcijas.
 
Gynybos štabo uždaviniai:
- padėti kariuomenės vadui vykdyti strateginio kariuomenės planavimo, strateginio vadovavimo kariuomenei ir atlikti kitas krašto apsaugos ministro pavestas funkcijas;
- padėti kariuomenės vadui vadovauti valstybės karinės apsaugos, ginkluotos gynybos
ir kitoms karinėms operacijoms.