Lt En
logo
lt
en

Štabo aprūpinimo kuopa

                                                          Štabo aprūpinimo kuopa

Štabo aprūpinimo kuopos uždavinys – užtikrinti vadaviečių funkcionavimą, vykdyti jų ir GŠB logistinį aprūpinimą, tam kad būtų užtikrintas vadaviečių ir Gedimino štabo bataliono išsilaikymas. ŠAK tikslas – užtikrinti vadaviečių ir bataliono logistinį aprūpinimą, CBRB apsaugą bei bataliono ryšių ir informacinių sistemų funkcionavimą. Štabo aprūpinimo kuopa savo pajėgumais užtikrina Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos kariuomenės orkestro aprūpinimą transportu ir kitomis priemonėmis. Kuopa aktyviai dalyvauja bendruose karių ir civilių organizuojamuose renginiuose, juose taip pat vykdo aprūpinimo funkcijas. 

GŠB ŠAK  GŠB ŠAK