Lt En
logo
lt
en

Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba

Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba

Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba vykdo Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos stebėjimą ir kontrolę, užtikrina telefoninio ir kompiuterinių tinklų funkcionalumą KJP, palaiko radijo ryšį su KJP laivais, kitomis Lietuvos kariuomenės ir NATO pajėgomis.

Tarnybos ištakos siekia 1993 m., kai iš Rusijos karinio laivyno perėmus Klaipėdos, Palangos ir Nidos jūros stebėjimo postus buvo įkurta Jūros stebėjimo kuopa. 1995–1997 m., bendradarbiaujant su Švedija, Lietuvos KJP jūros stebėjimo postuose buvo įrengtos modernios jūros stebėjimo sistemos.

Tarnybą sudaro vadovybė, Valdymo centras, Jūros stebėjimo kuopa, S3/S6/S7 skyrius, Techninis skyrius ir Ryšių centras.

Tarnyba užtikrina nepertraukiamą  (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) jai priskirtos teritorijos jūroje stebėjimą ir kontrolę, stebi ir atpažįsta laivus moderniomis radiolokacinėmis, optinėmis, elektroninėmis ir radijo ryšio priemonėmis. Informacija, gauta iš jūros stebėjimo priemonių yra apdorojama KJP Valdymo centre, bei perduodama kitiems KJP padaliniams, Lietuvos kariuomenės daliniams bei kitoms valstybės institucijoms.

2012 m. sukurta nacionalinė integruota jūros stebėjimo informacinė sistema. Į ją buvo sujungtos skirtingoms institucijoms (KJP, VSAT, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, Lietuvos transporto saugos administracijai) priklausančios jūros stebėjimo priemonės (radiolokacinės stotys, dienos ir (ar) nakties vaizdo stebėjimo kameros, radijo ryšio krypties nustatymo įrenginiai). Tai leido sustiprinti jūroje esančių objektų stebėjimą ir kontrolę, bei pagerinti institucijų bendradarbiavimą.

Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, dalyvauja įgyvendinant Baltijos jūros regiono valstybių jūros stebėjimo ir bendradarbiavimo projektą (angl. Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea), kurio tikslas – keistis Baltijos jūros regiono stebėjimo informacija, kuri padėtų užtikrinti saugią laivybą, prisidėtų prie regiono šalių bendradarbiavimo ekonomikos, saugumo, ekologijos ir kitose srityse. Šis projektas pradėtas 2009 m., vienija devynias Baltijos jūros baseino valstybes – Estiją, Daniją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Vokietiją, Suomiją, Švediją ir Didžiąją Britaniją.
Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba bendradarbiauja su Palangos savivaldybės bendruomene.

Šiuo metu tarnybai vadovauja – kmdr. ltn. Gintas Gumbrys