Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Užduotys ir funkcijos

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono pagrindinis uždavinys – užtikrinti Lietuvos kariuomenės vadovavimo ir valdymo funkcionavimą. Bataliono kariai taip pat reprezentuoja Lietuvos valstybę ir kariuomenę oficialiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono tikslas – užtikrinti vadovavimo ir valdymo funkcionavimą, reprezentuoti Lietuvos valstybę ir Lietuvos kariuomenę oficialiuose renginiuose, remti Gynybos štabą, vykdant karinių operacijų žvalgybą.

GSK

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, batalionas atlieka šias funkcijas:
- užtikrina vadovavimo ir valdymo funkcionavimą;
- atlieka karines ceremonijas Rikiuotės ir karinių ceremonijų statute nustatyta tvarka;
- vykdo karinį rengimą;
- remia Gynybos štabą ir Strateginės komunikacijos departamentą;
- Štabo batalionas gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.