Lt En
logo
lt
en

Vyriausiasis puskarininkis

Karo policijos vyriausiasis puskarininkis – srž. mjr. Erikas Lembertas


Gimimo metai

1976 03 16

Išsilavinimas

Baigęs Lietuvos kariuomenės mokyklos 1–3 karjeros pakopas, Šveicarijos kariuomenės puskarininkių mokyklos kursą „Treniruoti vadus“, Latvijos kariuomenės puskarininkių mokyklos kursą „NATO Šiaurės Rytų vadavietės Štabo darbas ir procedūros“, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos „Fizinio rengimo instruktoriaus“ kursą, Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro „Štabo darbo“ kursą.

Profesinė patirtis

1994 m. pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą ir ją atliko Lauko kariuomenės brigadoje „Geležinis Vilkas“, Garbės sargybos kuopoje;
1994 m. suteiktas grandinio laipsnis ir paskirtas vykdyti skyriaus vado pareigas;
1995 m. - 2009 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas, būrio vado pavaduotojas, seržantas operacijoms, operacijų vyr. specialistas, kovinio rengimo vyr. specialistas bei ryšių kuopos kuopininkas;
2010 m. Administracijos departamentas, Vyriausioji jungtinių pajėgų Europoje vadavietė, Belgija;
2013 m. Štabo batalionas, S3 operacijų vyr. specialistas;
2014 m. Mokymo ir doktrinų valdybos vado padėjėjas;
2016 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono vyriausiasis puskarininkis, suteiktas seržanto majoro laipsnis;
2019 m. KAM Generalinės inspekcijos, Inspekcijos skyriaus inspektorius;
2021 m. Lietuvos kariuomenės Karo policijos vyriausiasis puskarininkis.
Dalyvavo dvejose tarptautinėse misijose – Irake ir Afganistane.

Apdovanojimai

Krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“, Krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“ ženklu Nr. 2, Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliai „Už pavyzdingą tarnybą", „Už pasižymėjimą", „Už pavyzdingą tarnybą" bronzos spalvos Gedimino stulpai, Krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado, bataliono vadų, mokymo įstaigų viršininkų, tarptautinių pratybų vadovų, Vyriausiosios Jungtinių Pajėgų Europoje vadavietės, tarptautinių misijų vadovybių ir kontingentų vyresniųjų vardinės dovanos, žetonai ir padėkos raštai.