Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Uždaviniai ir funkcijos

Pagrindiniai MDV uždaviniai:
Vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti KAS personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

MDV sudaro MDV štabas (doktrinų skyrius, individualiojo rengimo skyrius, kolektyvinio rengimo skyrius, anglų kalbos testavimo skyrius, Karybos institutas, G1, G2, G3. G4, G6).

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas (MP). MP tikslas ruošti Lietuvos kariuomenės aktyvųjį rezervą, būsimus profesinės karo tarnybos karius bei užtikrinti Gaižiūnų poligono veiklą pagal Lietuvos kariuomenės poreikius. Mokomasis pulkas yra vartai į Lietuvos kariuomenę. Čia iš civilio gyvenimo atėję žmonės pradeda tarnybą ir gauna pradinį karinį parengimą pagal BKM programą. Taip Lietuvos Respublikos piliečiams suteikiama galimybė savanoriškai rengtis valstybės gynybai. Karo prievolininkams, neketinantiems tarnauti kariuomenėje, baigus 12 savaičių BKM programą yra užskaitoma privalomoji pradinė karo tarnyba ir jie yra įrašomi į kariuomenės rezervą. Mokomajame pulke pradinį karinį rengimą taip pat gauna pirmakursiai LKA kariūnai.

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla (LKM). LKM tikslas yra karjeros ir specialybės kursuose rengti krašto apsaugos sistemai kareivius (jūreivius), puskarininkius ir karius (taip pat karininkus) specialistų (pvz., ryšininkus, IT, logistus, vairuotojus ir kt.), kurių reikia visoms kariuomenės rūšims. Lietuvos kariuomenės mokykla rengia ir kitų valstybių karius. Kariuomenės mokyklai priklauso Kazlų Rūdos poligonas.

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras (GARKRC). Kovinio rengimo centras organizuoja ir vykdo profesinės karo tarnybos karių kovinį rengimą, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų mokymą. Centre rengiami šaudyklų valdymo ir taktinio kovinio šaudymo, ugnies valdymo ir priešakinio stebėjimo, taktinių pratybų planavimo ir taikos palaikymo operacijų mokymo kursai. Taip pat organizuojami ir vedami aplinkos apsaugos mokymo kursai, įvairūs tarptautiniai aplinkos apsaugos seminarai. Pagal Lietuvos kariuomenės ir Danijos Karalystės kariuomenės bendradarbiavimo planą 2000 m. lapkričio 22 d. Centre įrengtas ir atidarytas taktikos treniruoklis. Vyksta karių, vykstančių į įvairias misijas, rengimas. 2013 m. gruodžio 6 d. Įsigyta UILMS (universali integruota lazerinė mūšio sistema) padedanti efektyviai tobulinti karių individualius įgūdžius, logistinį aprūpinimą ir vadovavimą mūšio lauke.