Lt En
logo
lt
en

Vadas

MDV

Mokymo ir doktrinų vadas – brg. gen. Alvydas Šiuparis

Gimimo data

1970 m. birželio 6 d.

Išsilavinimas

2000 m. – Danijos karališkoji Sausumos pajėgų karo akademija;
2008 m. – Danijos karališkasis gynybos koledžas;
2013 m. – Politikos mokslų magistras, Lietuva;
2014 m. – NATO gynybos koledžas, Italija.

Karinė karjera

1991–1992 m. – Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba;
1992–1993 m. – DK Butigeidžio dragūnų batalionas, būrininkas;
1993–1994 m. – DK Butigeidžio dragūnų batalionas, būrio vadas
1994–1995 m. – DK Butigeidžio dragūnų batalionas, kuopos vado pavaduotojas;
1995–2000 m. – DK Butigeidžio dragūnų batalionas, kuopos vadas;
2000–2001 m. – DK Butigeidžio dragūnų batalionas, S3 skyriaus operacijų karininkas;
2001–2003 m. – DK Butigeidžio dragūnų batalionas, štabo viršininkas;
2003–2007 m. – Gynybos atašė Danijai, Švedijai ir Norvegijai;
2008–2010 m. - MPB „Geležinis Vilkas“, GRG artilerijos bataliono vadas;
2009 m. – ISAF, Afganistanas, PRT vadas;
2010–2012 m. – MPB „Geležinis Vilkas“ štabo viršininkas;
2012–2016 m. – AOTD direktorius;
2016–2020 m. – Gynybos, Karinis, Jūrų ir Oro atašė JAV ir Kanadai;
Nuo 2020-09-25 Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadas.

Kariniai laipsniai

1992 m. suteiktas seržantas.
1993 m. – jaunesnysis leitenantas.
1995 m. – leitenantas.
1998 m. – vyresnysis leitenantas.
2000 m. – kapitonas.
2003 m. – majoras.
2009 m. – pulkininkas leitenantas.
2012 m. – pulkininkas.
2021 m. – brigados generolas.

Apdovanojimai

Įvairaus lygmens medaliai, padėkos, garbės raštai, vardinės dovanos.

Kita

Užsienio kalbos – anglų, danų, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs, žmona Laura, dvi dukros.