Lt En
logo
lt
en

Automatinis granatsvaidis H&K GMG 40 mm

 

 

GMG (Grenade Mashinen Gewehr) buvo sukurtas Vokietijos ginklų gamybos įmonėje „Heckler & Koch” 1992 m. Po sėkmingų šio ginklo bandymų 1995 m. pradėta serijinė gamyba. Šis automatinis granatsvaidis yra pėstininkų tiesioginės paramos ginklas. Pėstininkų veiksmų sėkmė kovos lauke priklauso nuo minosvaidžių ir sunkiųjų kulkosvaidžių paramos ugnimi. Automatinis granatsvaidis pasižymi ugnies nepertraukiamumu ir paramos betarpiškumu, – kaip sunkieji kulkosvaidžiai ir skeveldriniu ugnies poveikiu, – kaip lengvieji minosvaidžiai. Šis ginklas gali būti naudojamas tiek kaip stacionari, tiek kaip mobili ugnies paramos priemonė.

Automatinio granatsvaidžio GMG automatika veikia laisvos spynos trumpos eigos atatrankos principu. GMG gali šaudyti bet kokiais NATO standarto 40 x 53 mm granatiniais šaudmenimis. Paprastai šis ginklas užtaisomas 40 mm HE (angl. High Explosive – didelio galingumo), HEDP (angl. High Explosive Dual Purpose – didelio galingumo dvigubos paskirties) šaudmenimis. Su pastaraisiais galima pramušti 50 mm plieno šarvus. Šaudmenys paduodami juosta iš 32 granatų talpos metalinio konteinerio. Juosta gali būti prijungiama tiek iš dešinės, tiek iš kairės ginklo pusės. GMG šaudo pavieniais šūviais ir automatine ugnimi. Šiam ginklui aptarnauti reikia dviejų karių komandos. GMG automatinis granatsvaidis gali būti naudojamas su trikoju, jį galima tvirtinti ant šarvuočių, visureigių, sraigtasparnių ir kitos technikos. Mechaninis nuleistuko mechanizmas gali būti lengvai keičiamas solenoidiniu nuleistuko mechanizmu, skirtu šaudyti distanciniu būdu, kai GMG yra tvirtinamas ant karinės technikos. Šis ginklas komplektuojamas su refleksiniu taikikliu, skirtu šaudyti atstumu iki 1500 m ir mechaniniu taikikliu – iki 600 m. Dėl GMG šaudmenų skeveldrinio efekto ir pakankamai didelės šio ginklo greitošaudos per sąlyginai trumpą laiką jo ugnimi galima padengti didelį vietovės plotą ir taip suvaržyti priešo pėstininkų veiksmus. GMG automatinis granatsvaidis skirtas priešo gyvajai jėgai, nešarvuotai ir lengvai šarvuotai priešo technikai naikinti. Ginklas ypač efektyvus šaudant į priešo karių susitelkimo vietas, nešarvuotų automobilių kolonas ir pastatus.

 

TAKTINIAI-TECHNINIAI DUOMENYS

 

Kalibras

40 mm

Šaudmuo

40 x 53 mm

Svoris (su trikoju ir taikikliais) (neužtaisyto)

60, 6 kg

Svoris (su trikoju ir taikikliais) (užtaisyto)

75, 5 kg

Ginklo svoris

28, 8 kg

Trikojo svoris

10, 7 kg

Refleksinio taikiklio svoris

1, 3 kg

Granatų dėžės talpa

32 granatos

Ilgis

1180 mm

Vamzdžio ilgis

415 mm

Graižtvos

24

Pradinis granatos greitis

241 m/s

Greitošauda

350 š./ min.

Maksimalus šūvio nuotolis

2200 m