Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Afganistane tarnaujantys kariai sunaikino apie pusę tonos sprogmenų

Afganistane tarnaujantys kariai sunaikino apie pusę tonos sprogmenų

 

Gegužės 27 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) vienuoliktosios Lietuvos karių pamainos (PAG-11) išminuotojai sunaikino per 500 kg karinės amunicijos, kurią iš provincijos žmonių surinko ir kariams perdavė Goro provincijos nelegalių ginkluotų grupuočių nuginklavimo komiteto atstovai.

 

Iš viso Lietuvos kariai perėmė apie pusšimtį įvairių sprogmenų; minų, prieštankinių raketų, artilerijos sviedinių, taip pat daugiau nei 1000 sunkiojo kulkosvaidžio šovinių.

 

Visa perduota amunicija buvo sunaikinta saugioje vietoje. Naikinimo operacija truko apie pusdienį.

 

Goro provincijoje veikiantis Nelegalių ginkluotų grupuočių nuginklavimo komitetas, kurį sudaro provincijos gubernatorius, policijos viršininkas, Nacionalinio saugumo departamento, kitų vietos administracijos institucijų atstovai ir religiniai lyderiai, glaudžiai bendradarbiauja su provincijoje tarnaujančiais Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) kariais. Kas dvi savaites vykstančiuose komiteto posėdžiuose ir dalyvauja Lietuvos vadovaujamos PAG vadas, Goro sostinėje Čagčarane dirbantis Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovo pavaduotojas, kiti PAG atstovai.

 

Komiteto uždavinys – surinkti tiek ginklų, kad atskiri provincijos rajonai būti paskelbti saugūs ir galėtų pretenduoti į tarptautinę ir Afganistano Vyriausybės paramą vystomojo bendradarbiavimo projektams.

 

Nuginklavimo procesui Afganistane prižiūrėti Afganistano gynybos ministerija į provincijas skiria nelegalių ginkluotų grupuočių koordinatorius.

 

Kadangi Goro provincijos už saugumą atsakingos institucijos pačios neturi pakankamų pajėgumų dideliems sprogmenų kiekiams naikinti, šių institucijų atstovai kreipiasi pagalbos į PAG karius, kurie kasmet dalyvauja keliose didelėse sprogmenų naikinimo operacijose.

 

Lietuvos vadovaujama PAG Gore – bendra civilių ir karių misija, NATO ISAF dalis. PAG Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 metų vasarą. Pagrindinė misijos užduotis – padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti.

 

Dabar Afganistane tarnauja PAG vienuoliktoji Lietuvos karių pamaina (PAG-11), kurios daugumą sudaro Tauragės r. dislokuoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono kariai. Kęstučio bataliono PAG misijoje dalyvauja jau antrą kartą. Dauguma pamainos karių turi dalyvavimo tarptautinėse misijose patirties: tarnavo Balkanuose, Irake, Afganistane.

 

PAG, be maždaug 150 Lietuvos karių ir civilių, tarnauja ir dirba Danijos, Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rumunijos ir Ukrainos kariai ir civiliai.

 

PAG-11 visuomenės informavimo karininkas kapitonas Darius Toleikis.