Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Baigtas Ukrainos karių rengimo ciklas, 2024 m. planuojama parengti apie 3500 karių

Baigtas Ukrainos karių rengimo ciklas, 2024 m. planuojama parengti apie 3500 karių

Lietuvos kariuomenės instruktoriai baigė 2023 metų Ukrainos karių rengimo ciklą, kurio metu parengė apie 2900 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių Lietuvos kariuomenės infrastruktūroje ir bendruose kursuose su Jungtine Karalyste (JK), Vokietija bei Šiaurės šalimis. Pagal mokymo programas vykdyti kursai skirti apmokyti Ukrainos karius valdyti ir prižiūrėti perduotą ginkluotę, įrangą ir techniką, paruošti įvairių lygių vadus ir įvairių sričių karinius specialistus.

2024 m. Lietuvos kariuomenė toliau prisidės prie Europos Sąjungos misijos „EUMAM Ukraine“, kur Lietuvos instruktoriai dalyvaus rengime pagal 16-ą skirtingų kursų ir turėtų parengti apie 1200 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovotojų. Į kelių mėnesių, naujo rengimo ciklo tarptautinės operacijos „Interflex“ misiją pirmoji instruktorių grupė išvyks kitų metų sausio viduryje ir parengs 200 karių, o Lietuvoje per metus įvykdžius 86 kursus bus parengta apie 1600 Ukrainos karių.

Gruodžio 19 d. tarptautiniame Šiaulių oro uoste nusileido orlaivis „Spartan“ su trečiosios tarptautinėje operacijoje „Interflex“ veikusios Lietuvos instruktorių mokymo grupės kariais. Penkis mėnesius trukusią mokymo misiją JK užbaigė krašto apsaugos sistemos medalių „Už tarptautines operacijas“ įteikimas 18-ai Lietuvos instruktorių Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje. Nuo operacijos „Interflex“ pradžios JK jau parengta per 32 000 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovotojų, Lietuvos kariuomenės instruktoriai šioje operacijoje per 2023 m. parengė apie 500 karių, suteikdami jiems bazines karines žinias ir įgūdžius, didžiausią dėmesį skiriant taktinių veiksmų vykdymui apgyvendintoje vietovėje ir tranšėjose, taip pat vedami taktinės medicinos ir inžinerijos užsiėmimai, o žinias ir įgūdžius reikalaujama pritaikyti ir panaudoti kontekstinio rengimo ir taktinių pratybų metu.

Prie Europos Sąjungos karinės pagalbos misijos Ukrainai „EUMAM Ukraine“ Lietuvos instruktoriai prisijungė balandžio mėnesį, kur pagal Vokietijos vadovaujamą daugianacionalinę karių mokymo programą 2023 m. parengė 850 Ukrainos karių pagal 14 skirtingų kursų. Kartu su Vokietijos, Belgijos, Slovėnijos ir Norvegijos instruktoriais Lietuvos kariai vykdė ginklų valdymo, šaudybos, medicinos ir inžinerinius mokymus, rengė įvairaus lygmens padalinius, orientuotus į puolimą bei gynybą apgyvendintose ir miškingose teritorijose.

Šiais metais Lietuvos kariuomenė vykdė intensyvų Ukrainos karių rengimo ciklą, kurio metu 88 kursuose parengta 1600 ukrainiečių. Mokymai vyko LK Sausumos, Karinėse oro bei Specialiųjų operacijų pajėgose, Karo policijos, Logistikos valdybos, Mokymo ir doktrinų valdybos, Lietuvos karo akademijos rengiamuose kursuose. Ukrainos kariai baigė Tarptautinio instruktoriaus, Šaudymo vadovo, Priešlėktuvinio pabūklo L70 operatoriaus, Karo policijos operacijų instruktorių ir asmenų apsaugos, 120 mm minosvaidžių skyriaus vado, Pėstininkų skyriaus vado kursuose bei daug kitų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms reikalingų kursų. Lietuvoje taip pat buvo rengiami išminavimo specialistai pagal Šiaurės šalių-Lietuvos sprogmenų neutralizavimo mokymo iniciatyvą (angl. Nordic-Lithuanian EOC Training Initiative). Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos ir Lietuvos iniciatyva apėmė instruktorių turimų žinių perdavimą bei aprūpinimą mokymams būtinomis priemonėmis, kurios pasibaigus kursui buvo perduotos Ukrainos kariams.

Lietuvos kariuomenės nuotraukos.