Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Į parengtąjį rezervą išleisti Lietuvos kariuomenės kariai

Į parengtąjį rezervą išleisti Lietuvos kariuomenės kariai

Į parengtąjį Lietuvos kariuomenės rezervą išleisti devynių mėnesių Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT), Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Uosto ir priekrantės gynybos tarnybos (UPGT) I-osios apsaugos kuopoje ir Pėstininkų brigadoje „Geležinio Vilkas“ vadovybės Štabo ir Ryšių kuopoje, atlikę kariai.

Devynių mėnesių tarnybą atlikę kariai išėjo visą pėstininkų rengimo ciklą – baigę bazinį kario kursą, specializavosi įgydami granatsvaidininkų, kulkosvaidininkų, šaulių, vyr. šaulių, ryšininkų karines specialybes. Dalį tarnybos laiko UPGT kariai skyrė susipažinimui ir su jūrine specifika – mokėsi jūreivio kurse, dalyvavo budėjimuose kariniuose laivuose. Tarnybos metu kariai dalyvavo įvairiose kuopos rengimo pratybose, iš kurių išskirtinės buvo spalį vykusios Klaipėdos uoste Suskystintų dujų terminalo apsaugos sustiprinimo pratybos, o taip pat lapkričio vidury vykusios Kuršių nerijos gynybos pratybos – naujas ir svarbus UPGT bazėje besikuriančio fuzilierių bataliono uždavinys. Tuo tarpu "Geležinio Vilko" brigados kariai tarnybos metu treniravosi ir pėstininkų užduotis, ir mokėsi įrenginėti lauko vadavietes, iš kurių brigados vadovybė planuodavo operacijas ir joms vadovaudavo, treniravosi veikti skyriaus sudėtyje ir tarnybą baigė būrio lygmens pratybomis. 

Karinių jūrų pajėgų Palangos jūros stebėjimo poste vykusioje UPGT I-osios apsaugos kuopos karių išleidimo į atsargą ceremonijoje sveikinimo kalbą sakęs, KJP štabo viršininkas kmdr. Marius Šakinis padėkojo kariams už 9 mėnesių nesavanaudiškai skirtą laiką Lietuvai. Komandoro teigimu, per tarnybą įgyti įgūdžiai bus tinkamas startas tolesniam sėkmingam jaunų žmonių gyvenimui, o atėjus sunkiam laikui Tėvynei pasitarnaus valstybės gynyboje.

Trečdalis NPPKT karių išreiškė norą toliau tęsti kario kelią pasirenkant profesinę karo tarnybą. Likusieji papildys parengtąjį Lietuvos kariuomenės personalo rezervą, vėliau jie bus šaukiami į 3–4 savaičių trukmės kartotinius mokymus ir pratybas, organizuojamus parengtojo rezervo kariams.

KJP ir PB "Geležinis Vilkas" nuotraukos