Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Japonijos Vyriausybė skirs lėšų naujiems vystymosi projektams Goro provincijoje

Japonijos Vyriausybė skirs lėšų naujiems vystymosi projektams Goro provincijoje

 

Kovo 17 d. Afganistano Goro provincijos sostinėje Čagčarane Japonijos ir vietos nevyriausybinės organizacijos „Moterų balsas“ atstovai pasirašė sutarimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant profesinio rengimo centro Čagčarane ir mažosios hidroelektrinės viename iš provincijos kaimų statybos projektus.

Projektams, kurių įgyvendinimą koordinuos organizacija „Moterų balsas“, finansuoti Japonijos Vyriausybė skyrė maždaug 780 tūkst. litų. Numatyta, kad įsteigus mokymo centrą, jame per artimiausius penkerius metus profesinių įgūdžių įgyti arba juos pasitobulinti galės per 1000 žmonių, hidroelektrinė elektra aprūpins beveik 3000 gyventojų. Taip pat planuojama, kad projektams vykdyti bus įdarbinta apie 4000 provincijos gyventojų.

 

Susitarimo pasirašymo ceremonijoje, kuri vyko Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje taip pat dalyvavo PAG dešimtosios Lietuvos karių pamainos (PAG-10) Štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Artūras Jasinskas, JAV tarptautinės plėtros agentūra (USAID) atstovė, provincijos Darbo ir socialinių reikalų, Kaimo reikalų, Moterų reikalų ir Ekonomikos departamentų vadovai.

 

Japonijos atstovai prie Lietuvos vadovaujamos PAG veiklos prisijungė 2009 gegužę ir daugiausiai dėmesio skiria Goro provincijos švietimo plėtotei ir atokiausių rajonų vystymuisi. Japonijos atstovai gyvena ir dirba PAG stovykloje. PAG karių kontingentas užtikrina PAG civilių, tarp jų ir japonų, saugumą, teikią kitą paramą jų veiklai.

 

Lietuvos vadovaujama PAG Gore – bendra civilinė ir karinė misija, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) dalis. Lietuvos vadovaujama PAG Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 metų vasarą. Pagrindinė misijos užduotis – padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti.

 

PAG, be maždaug 150 Lietuvos karių ir civilių, tarnauja ir dirba Danijos, Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kroatijos, Rumunijos ir Ukrainos kariai ir civiliai. Šiuo metu Afganistane tarnaujanti dešimtoji PAG Lietuvos karių pamaina suformuota Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės pagrindu.

 

PAG-10 visuomenės informavimo karininkas vyresnysis leitenantas Skomantas Povilionis. Nuotraukos – jaunesniosios puskarininkės Linos Ambroževičiūtės.