Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Karaliaus Mindaugo husarų batalionui vadovauti pradeda plk. ltn. Arnoldas Žilys

Karaliaus Mindaugo husarų batalionui vadovauti pradeda plk. ltn. Arnoldas Žilys

Kovo 20 d. Panevėžyje vyko Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vadų pasikeitimo ir bataliono kovinės vėliavos perdavimo ceremonija. Nepriklausomybės aikštėje vykusioje ceremonijoje Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadas plk. Aurelijus Motiejūnas, bataliono kovinę vėliavą iš tarnybą tęsiančio Sausumos pajėgų vadovybės štabe plk. ltn. Ernesto Gaigalo perdavė naujajam Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vadui plk. ltn. Arnoldui Žiliui.

„Dėkoju, plk. ltn. Ernestui Gaigalui, už išskirtinę lyderystę vadovaujant batalionui, sąžiningą tarnybą vykdant pavestas užduotis ir uolumą bendradarbiaujant su miesto vadovybe, civilinėmis institucijomis bei jėgos struktūromis. Išskirtinę padėką reiškiu už bataliono tradicijų puoselėjimą ir naujų kūrimą telkiant ir jungiant karius į puikiai veikiantį kovinį vienetą. Tikiu, kad patirtis įgyta tarnybos šiame batalione metu, ir vilkiškos vertybės leis puikiai atlikti pareigas naujoje tarnybos vietoje. Pareigas pradedančiam plk. ltn. Arnoldui Žiliui linkiu nestokoti ryžto ir valios pastangų, nuo šio momento vedant batalioną į priekį“, – sakė plk. Aurelijus Motiejūnas

Plk. ltn. Ernestas Gaigalas, įgijęs aukštesnių vadų pasitikėjimą, Karaliaus Mindaugo husarų batalionui vadovavo nuo 2021 m. Vadovaujant batalionui ne kartą vedė batalioną į priekį Pėstininkų brigados „Geležinio Vilko“ bei Panevėžio įgulos „Karaliaus kirčio“ pratybų metu. Jo vadovaujamas Karaliaus Mindaugo husarų batalionas buvo įvertintas kaip profesionalus ir išsiskiriantis aukšta morale ir vertybiniu pagrindu bei karinės strategijos išmanymu.

„Dveji metai ir aštuoni mėnesiai tarnybos po Karaliaus vėliavą - tai geriausia mano karjeros dalis. Sunku įsivaizduoti, kad dar gali būti kažkas geriau, kad tokio kalibro pasididžiavimo jausmo puikuojantis bataliono antsiuvas ant rankovės, jau nenuspaus niekas – retas supras, kam neteko garbė. Tad šiandien Jums sakau – vertinkite ir didžiuokitės, o svarbiausia, būkite verti to antsiuvo. Ačiū, kad buvote tais broliais ir seserimis kovoje – tikėjau Jumis kiekviena miela akimirka", – kalbėjo plk. ltn. Ernestas Gaigalas.

Plk. ltn. Arnoldas Žilys yra pakankamai gerai žinomas vyresnės kartos husarams, nes Karaliaus Mindaugo husarų batalione pradėjo tarnybą kaip būrio vadas 2006 m. ir batalione tarnavo iki 2014 m. Prieš paskyrimą vadovauti Karaliaus Mindaugo husarų batalionui, plk. ltn. Arnoldas Žilys vykdė Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Operacijų ir planavimo skriaus viršininko pareigas. O taip pat savo tarnybos metu yra vykdęs kitas vadovaujančias ir štabo karininko pareigas Lietuvos kariuomenės vienetuose.

„Šis batalionas (Karaliaus Mindaugo husarų batalionas) padėjo man pamatus, kaip karininko tobulėjimui ir augimui. Todėl dabar jaučiu pareiga grąžinti tą skolą ir kartu vesti batalioną Tėvynei reikalinga kryptimi. Mūsų visų (bataliono karių) bendras tikslas ir uždavinys bus užtikrinti, kad Karaliaus Mindaugo husarų batalionas išlaikytų aukščiausia kovinę parengtį, bei išliktu vienu iš pagrindinių, Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ kumščiu, pasiruošusiu smogti, ne prieteliui, jeigu toks nuspręstų ateiti į mūsų kraštą“, – dalinosi mintimis naujasis Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vadas plk. ltn. Arnoldas Žilys.

Taip pat pasinaudojant iškilmingos vadų pasikeitimo ceremonijos proga buvo apdovanoti ir paskanti pasižymėję kariai. Renginio metu Karaliaus Mindau husarų bataliono kariai atliko tris dedikuotas garbės salves: „Už Panevėžio kraštą ir jo gyventojus“ „Už Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karius", „Už Bataliono vadus". 

Karaliaus Mindaugo husarų bataliono informacija ir nuotraukos