Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Karinės jūrų pajėgos užtikrina saugumą Lietuvos vandenyse Baltijos jūroje

Karinės jūrų pajėgos užtikrina saugumą Lietuvos vandenyse Baltijos jūroje

Karinių jūrų pajėgų pavadinimas pirmiausia asocijuojasi su karinėmis operacijomis jūroje. Kokie yra Karinių jūrų pajėgų karių kasdieniniai darbai ir tarnyba taikos metu?
Lietuvos Karinės jūrų pajėgos yra reikšminga Lietuvos Respublikos kariuomenės dalis, užtikrinanti mūsų šalies ir jos piliečių saugumą Lietuvos teritorinės jūros vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Tai Lietuvos teritorinės jūros, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo povandeninės ir viršvandeninės aplinkos stebėjimas, kontrolė ir gynyba, išminavimo bei antiteroristinės operacijos, laivybos apsauga ir kontrolė, paieškos ir gelbėjimo darbai bei kitos specialiosios užduotys, taip pat bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis ekstremalių situacijų atveju.

Karinėse jūrų pajėgose tarnauja ir dirba apie 700 karininkų, puskarininkių, žemesnių grandžių karių ir civilių darbuotojų.

 

Karines jūrų pajėgas sudaro šie padaliniai: Karo laivų flotilė, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, Povandeninių veiksmų komanda, Logistikos tarnyba, Mokymo centras ir Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras.

 

Karo laivų flotilė yra pagrindinis Karinių jūrų pajėgų elementas, kurį sudaro Kovinių, Priešmininių, Patrulinių ir Aprūpinimo laivų divizionai. Čia bazuojasi didžioji dalis divizionus sudarančių karo laivų, gelbėjimo laivų bei uosto katerių. Karo laivų flotilės kariai, vadovaudamiesi nustatyta dienotvarke, kas dieną atlieka laivų ginkluotės ir technikos priežiūros darbus, kad prireikus ši nepriekaištingai veiktų ir laivai visada būtų paruošti vykdyti užduotis. Be to, laivų kovinėse dalyse krante ir atskirai, ir bendrai vykdomi įvairūs mokymai, kad būtų nuolat atnaujinamos žinios bei įgūdžiai ir jūroje visa laivo įgula dirbtų tiksliai kaip šveicariško laikrodžio mechanizmas.


Laivai pasikeisdami patruliuoja jūroje, atlieka jūros dugno stebėjimo ir išminavimo darbus, tobulina savo kovinius veiksmus įvairiose karinėse pratybose - pavieniui ir kartu su kitais laivais bei Karinių oro pajėgų orlaiviais. Visuomet parengtyje yra budintis karo laivas, kuris bet kokiu oru ir bet kokiu paros metu yra pasiruošęs per trumpiausią laiką išeiti į jūrą vykdyti pavestas užduotis.

 

Jūrų ir pakrančių stebėjimo tarnybos postai yra išdėstyti Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros pakrantėje. Šios tarnybos kariai nuolat stebi ir kontroliuoja visus Lietuvos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje esančius laivus. Prireikus daugiau informacijos, laivai yra apklausiami radijo ryšiu arba tam panaudojamas jūroje patruliuojantis karo laivas.

 

Povandeninių veiksmų komanda kiekvieną dieną nardydama atlieka povandeninę Karinių jūrų pajėgų laivų korpusų ir mechanizmų bei krantinių apžiūrą, vykdo mokymus sausumoje ir po vandeniu, ruošdami narus išminuotojus su priešmininiais laivais dalyvauti išminavimo operacijose ir vykdyti nesprogusios amunicijos paiešką ir neutralizavimą. Be to, šios komandos narai yra visada pasiruošę dalyvauti paieškos ir gelbėjimo operacijose.

 

Logistikos tarnyba atsakinga už visų Karinių jūrų pajėgų karių aprangą ir maitinimą, laiku aprūpina dalinius reikiamomis priemonėmis ir ekipuote, atlieka karių ir krovinių transportavimą, laivų ir statinių techninę priežiūrą ir ginkluotės bei transporto priemonių remontą. Kruopštus šios tarnybos kasdieninis darbas užtikrina aukštą karių motyvaciją ir palengvina tarnybą.

 

Karių ir karininkų rengimo ir tobulinimosi kursų organizavimas ir vadovavimas jiems, specialistų ruošimo programų ir metodikos rengimas - Karinių jūrų pajėgų mokymo centro kasdienybė. Taigi Karinės jūrų pajėgos turi nuolat tobulėjantį ir kvalifikaciją ir profesionalumą keliantį personalą.

 

Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras - jauniausias Karinių jūrų pajėgų padalinys, kuris savo veiklą pradėjo 2009 m. sausio 1 d. Šis centras organizuoja, koordinuoja ir vadovauja žmonių paieškos ir gelbėjimo, be to, naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimo ir kitų teršimo incidentų likvidavimo darbams nustatytuose paieškos ir gelbėjimo bei jūros rajonuose. Šio padalinio darbuotojai užtikrina nuolatinį budėjimą ir greitą reagavimą bei pagalbą nelaimės atveju.


Karinėms jūrų pajėgoms nustatytų užduočių vykdymas yra nepertraukiamas darbas, vykstantis septynias dienas per savaitę, dvidešimt keturias valandas per parą. Tam reikia nepriekaištingai paruoštos ir sklandžiai dirbančios technikos ir, svarbiausia, pasirengusių vykdyti visas užduotis motyvuotų karių, kurie užtikrina nuolatinį ir efektyvų darbą ir kuriais Karinės jūrų pajėgos pelnytai didžiuojasi.

 

 

Karinių jūrų pajėgų nuotraukos