Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Kuopininkų ir vyriausiųjų puskarininkių seminare aptartos LK vertybės

Kuopininkų ir vyriausiųjų puskarininkių seminare aptartos LK vertybės

Lapkričio 17 d. Lietuvos kariuomenės mokykloje (LKM) vyko kuopininkų ir vyriausiųjų puskarininkių seminaras. Susitikimo tikslas – pristatyti kariuomenės aktualijas, ieškoti sprendimų ir būdų tobulinti kareivių (jūreivių) ir puskarininkių tarnybą, įgyvendinant puskarininkių koncepciją. Svarbiausias susitikimo tikslas buvo įsivertinti, kur esame ir kokia linkme judame, kad išsikelti tikslai būtų pasiekti.

Seminaro metu buvo pristatyta karinio ir fizinio rengimo situacija kariniuose vienetuose, Generalinės inspekcijos atstovas prisistatė karinio rengimo patikrinimų rezultatus. Išsamus ir detalus LKM Puskarininkių mokyklos pristatymas leido pažvelgti į situaciją, kaip atrenkami kariai į pakopas, ir planuojamus pokyčius puskarininkių rengime. 2023 m. kariuomenėje skelbiami vertybių metais, Strateginės komunikacijos departamento pristatymas davė gilesnį supratimą apie vertybių svarbą Lietuvos kariuomenėje ir kuopininkų bei vyriausiųjų puskarininkių vaidmenį jas įgyvendinant. Kaip visada daug diskusijų kėlė aprūpinimo situacija, kiti aktualūs klausimai. Kuopininkų pristatymai pasidalinant grįžtamuoju ryšiu ir gerąja praktika pasitarnaus tobulinant ir įgyvendinant kareivių (jūreivių) – puskarininkių koncepciją bei gerinant tarnybos sąlygas.

LKM informacija ir nuotraukos.