Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas „Jotvingis

Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas „Jotvingis

Spalio 16-29 d. Baltijos šalių priešmininės kovos eskadrai BALTRON priskirtas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadovavimo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis" (N42) dalyvaus tarptautinėse karinėse pratybose „Šiauriniai krantai 2009" (angl. "Northern Coasts 2009"), kurios vyks Baltijos jūroje Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Švedijos vandenyse.


Pratybose planuoja dalyvauti daugiau nei 40 karinių laivų, taip pat orlaiviai, specialių operacijų ir kitų pajėgų kariniai vienetai iš 12 šalių: Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, JAV, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos. Pratybų tikslas - gerinti šalių dalyvių, NATO ir Europos Sąjungos narių, karinių jūrų, oro ir specialiųjų operacijų pajėgų sąveikumą tarptautinėse operacijose.

 

Pratybos scenarijus numato veiksmus menamo konflikto metu: pratybose dalyvaujantys kariniai vienetai bus suskirstyti į dvi grupes, iš kurių viena imituos puolimą, kita - pagalbos teikimą užpultajai šaliai. Taip pat planuojama patikrinti laivų įgulų ir kitų pratybų dalyvių kovinę parengtį.

 

Pratybose taip pat bus tobulinami karo laivų manevravimo, laivų konvojavimo, artilerinių šaudymų, priešlėktuvinės gynybos ir gynybos nuo nestandartinių kovos priemonių, paieškos ir gelbėjimo jūroje, minų paieškos ir išminavimo ir kiti veiksmai.

Baltijos šalių priešmininės kovos eskadra BALTRON buvo įkurta 1998 metais. Lietuva, Latvija ir Estija rotuojamosios priskiria laivus dalyvauti eskadros operacijose ir personalą į tarptautinį eskadros štabą.

 

Nuo š. m. liepos mėn. Baltijos eskadrai yra priskirtas Lietuvos KJP laivas „Jotvingis" (N42), kurio įgulai vadovauja kapitonas leitenantas Vytautas Šakalis.

 

Pagrindinė BALTRON užduotis - ieškoti ir naikinti nuo Antrojo pasaulinio karo Baltijos jūroje likusias minas ir kitų nesprogusią amuniciją. BALTRON taip pat padeda Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų laivams pasirengti dalyvauti NATO greitojo reagavimo pajėgų nuolatinės parengties priešmininės kovos junginyje.


Pastaba žiniasklaidai: Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Karinių jūrų pajėgų viešųjų ryšių karininką kpt. ltn. Antaną Brencių tel. 8 46 39 1207, mobil. tel. 8 698 18 196.