Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Lietuvos kariuomenė bendradarbiaus su Viešojo saugumo tarnyba

Lietuvos kariuomenė bendradarbiaus su Viešojo saugumo tarnyba

Lietuvos kariuomenė ir Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiaus keisdamiesi žiniomis, patirtimi ir resursais savo veiklos srityse. Tai numato bendradarbiavimo sutartis, kurią šiandieną pasirašė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadas generolas Sergejus Madalovas.

 

Pagal pasirašytą sutartį šalys įsipareigoja bendradarbiauti rengiant VST pareigūnus ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę karo metu ir dalyvauti tarptautinėse misijose, taip pat ir Afganistane. Lietuvos kariai savo ruožtu gaus kvalifikuotų instruktorių pagalbą treniruojantis riaušių malšinimo veiksmus tarptautinių operacijų metu.

 

Sutartyje taip pat numatoma keistis mokomąja literatūra, teikti metodinę pagalbą, bendradarbiauti personalo rengimo ir jo kvalifikacijos tobulinimo srityse ir bendrai naudoti turimą materialinę bazę organizuojant abiem sutarties šalims reikalingas pratybas ir mokymus.

 

Iki šiol Lietuvos karinių pajėgų ir VST bendradarbiavimas vykdavo atskirose srityse, kurias kuravo atskiri kariuomenės vienetai. Pasirašius šią sutartį, bendradarbiavimą su VST pradės koordinuoti Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas.

Sutarties pasirašyme taip pat dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo viršininkas brigados generolas Edvardas Mažeikis, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas brigados generolas Algis Vaičeliūnas ir kiti kariuomenės ir VST atstovai.

 

Šiemet tai jau antroji bendradarbiavimo sutartis, pasirašyta su vidaus reikalų sistemos institucijomis - 2010 vasario 26 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vadovybės apsaugos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, pagal kurią šalys įsipareigojo bendradarbiauti sprogmenų paieškos ir neutralizavimo, saugomų asmenų ir objektų apsaugos organizavimo srityse.

 

 

Lietuvos kariuomenės vado atstovas spaudai kapitonas Tomas Balkus, tel.: (8~5) 278 5091, mob. tel.: 8 682 25 359