Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Lietuvos kariuomenės vadas lankosi Afganistane

Lietuvos kariuomenės vadas lankosi Afganistane


Kovo 15 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius išvyko į Afganistaną, kur aplankys Afganistane tarnaujančius Lietuvos karius, su NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) atstovais aptars tarptautinės operacijos eigą, susitiks su Afganistano Goro provincijos valdžios atstovais. Kariuomenės vadas taip pat perduos kariams artimųjų siuntinius šv. Velykų proga.


Kartu su kariuomenės vadu vizito į Afganistaną išvyko Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadas vidaus tarnybos generolas Sergejus Madalovas ir kariuomenės Jungtinio štabo Operacijų valdybos viršininkas pulkininkas leitenantas Algirdas Norkus.


Vizito metu Goro provincijoje su provincijos valdžios atstovais bus aptarta galimybė padėti rengti vietos policijos pajėgas steigiant bendrą Lietuvos ir JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos atstovų Policijos operacinę mokymo ir sąveikos grupę (angl. Police Operational Mentoring and Liaison Team, P-OMLT).


„Šalių kariuomenės turi daugiau patirties karinėse operacijose, gali greičiau sureaguoti į operacinius pokyčius ir poreikius, turi nustatytas operacijų planavimo procedūras, kurios leidžia suplanuoti naują misiją. Dalydamiesi žiniomis ir patirtimi su Goro provincijos saugumo pajėgoms, siekiame, kad jos kuo greičiau taptų savarankiškos ir profesionaliai atliktų savo pareigas", - sakė kariuomenės vadas gen. mjr. A. Pocius.


Lietuvos kariuomenės vadas vizitą Afganistane planuoja baigti šios savaitės pabaigoje.


Lietuvos kariuomenės vado atstovas spaudai kpt. Tomas Balkus, tel. 8-5 2785 091, mobil. tel. 8-682-25359, el. paštas tomas.balkus@mil.lt