Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Mindaugo bataliono kariai dalyvavo taktinėse pratybose

Mindaugo bataliono kariai dalyvavo taktinėse pratybose

 Gegužės 31 - birželio 4 d. Lietuvos kariuomenės Pabradės poligone vyko Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono II mechanizuotosios pėstininkų kuopos vertinamieji mokymai „Tūnantis vilkas". Tai didžiausios šiais metais Mindaugo bataliono organizuotos lauko taktinės pratybos, kurias taip pat stebėjo Europos Sąjungos kovinės grupės vadas Lenkijos kariuomenės brigados generolas Sławomiras Wojciechowskis.

 

Šių pratybų pagrindinis tikslas buvo įvertinti II mechanizuotosios pėstininkų kuopos, priskirtos ES kovinei grupei, kuriai vadovauja brig. gen. S. Wojciechowskis,  pasirengimą atliekant konvencinius veiksmus (žygį, susitelkimo rajono užėmimą ir gynybą) bei įvykdyti kuopos kovinį šaudymą.

 

Pratybose taip pat dalyvavo ir savo užduotis vykdė Mindaugo bataliono Štabas, I mechanizuotoji pėstininkų, Štabo kuopa, Sunkiosios ginkluotės kuopos minosvaidžių būrys, batalionui priskirta Tiesioginės paramos kuopa, paieškos ir gelbėjimo grandis, karo policijos skyrius, inžinerijos bei oro gynybos būrys, artilerijos bataliono priešakiniai stebėtojai. Iš viso 250 karių.

Pratybų pradžioje, pagal jau parengtus planus, koviniai padaliniai vykdė žygį ir užėmė susitelkimo rajonus, štabas bei logistinės pajėgos įrengė taktines vadavietės bei aprūpinimo punktus. Vėliau gavus įsakymą kariai pradėjo pasirengimą vietovės gynybai. Birželio 3 d. rytas tapo pratybų kulminacija, kuomet priešiškos pajėgos vykdė gynybinių pozicijų šturmą. Kuopai sėkmingai atlaikius puolimą buvo pereita prie kuopos kovinio šaudymo pratybų.

 

Mindaugo MPB Viešųjų ryšių karininkas vyr. ltn. Paulius Babilas.

Nuotr. vyr. ltn. Pauliaus Babilo