Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Netekome atsargos generolo majoro Gintauto Zenkevičiaus

Netekome atsargos generolo majoro Gintauto Zenkevičiaus

Lapkričio 19 d. eidamas 60-uosius metus mirė vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų atsargos generolas majoras Gintautas Zenkevičius.

A.a. gen. mjr. Gintautas Zenkevičius gimė 1962 m., tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1991 m., tuometinėje Savanoriškojoje krašto apsaugos tarnyboje (SKAT). Per savo tarnybos laikotarpį generolas ėjo įvairias pareigas Lietuvoje ir užsienyje, vadovavo Lietuvos kariuomenės transformacijos projektui, buvo pirmosios Lietuvos misiją Afganistano Goro provincijoje vykdžiusios grupės vadas, atstovavo Lietuvą prie NATO ir Europos Sąjungos, tarnybą baigė kaip Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas.

Velionis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi ir daugeliu Krašto apsaugos sistemos apdovanojimų.

Lietuvos kariuomenės vadovybė reiškia gilią užuojautą generolo artimiesiems, velionį ir jo darbus Lietuvos valstybės ir kariuomenės labui prisimins daug buvusių generolo karių ir tarnybos draugų.

Informacija norintiems atsisveikinti su a.a. generolu Gintautu Zenkevičiumi

2021 m. lapkričio 24 d., trečiadienis 

14.00–20.00 val. Atsisveikinimas su velionio palaikais Šv. Ignoto bažnyčios šarvojimo patalpose (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius)

2021 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis

9.00–12.00 val. Atsisveikinimas su velionio palaikais Šv. Ignoto bažnyčios šarvojimo salėje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius)

12.00 val. Šv. Mišių aukojimas Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius)

13.00 val. Laidotuvių ceremonijos pradžia – atsisveikinimas aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos ir vykimas į Antakalnio kapines.

14.00 val. Laidotuvių ceremonija Vilniaus Antakalnio kapinėse.