Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Pagerbiant pokario partizanus, prisieks naujieji Tėvynės gynėjai savanoriai

Birželio 5 d., minint Dainavos apygardos partizanų priesaikos 65-ąsias metines, Alytaus rajono Nemunaičio gyvenvietėje Lietuvai prisieks dvidešimt trys Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dainavos apygardos I-os rinktinės ir Didžiosios kovos apygardos 8-os rinktinės savanoriai naujokai, ką tik pabaigę bazinį kario savanorio įgūdžių kursą.


Iškilminga priesaika vyks prie buvusio Nemunaičio pranciškonų vienuolyno, kur prieš 65-erius metus, 1945 m. birželio 2 dieną, prisiekė 120 Dainavos apygardos partizanų.


Tuomet apygardai vadovavęs brigados generolas Adolfas Ramanauskas - Vanagas (1957 metais nužudytas sovietinių represinių struktūrų) Nemunaityje įvykusią priesaikos ceremoniją savo atsiminimų knygoje „Daugel krito sūnų..." yra aprašęs: „...Prieš altorių pakopoje buvo pastatyta taburetė, užtiesta trispalve. Ant jos buvo padėtas kryželis ir mano trumpasis ginklas. Dvasininkas pusbalsiu, bet aiškiai ir įspūdingai skaitė priesaikos tekstą. Mes, iškėlę dešines, tyliai kartojome priesaikos žodžius. Dievo akivaizdoje tvirtai pasižadėjome teisingai ir ryžtingai tęsti pradėtą kovą prieš okupantą, kuris pamynęs po kojomis visus Dievo ir žmonių įstatymus, negailestingai naikina visa, kas yra šventa, kilnu ir brangu. Pirmasis prisiartinau ir pabučiavau kryželį, trispalvę ir ginklą. Tą pat padarė visi vyrai. Po to trumpu, bet didžiai prasmingu dvasininko žodžiu baigėsi iškilmingas aktas. Padėkojom ir netrukus vėl atsidūrėme Noškūnų miško prieglobstyje..."


Šeštadienį istorinės datos - Dainavos apygardos partizanų priesaikos 65-ųjų metinių - minėjimas pasidės 11 val. Šv. mišiomis Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje, kurias aukos arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, jo ekscelencija vyskupas Juozas Matulaitis, kunigas Gediminas Mieldažis ir kiti dvasininkai. Šv. mišių metu giedos generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas".


Vidurdienį, istorinėje vietoje - šalia Nemunaičio pranciškonų vienuolyno - prasidės 23 naujokų savanorių priesaikos ceremonija. Po iškilmingos priesaikos Lietuvai literatūrinę kompoziciją pristatys Alytaus A. Ramanausko - Vanago gimnazijos moksleiviai, gros KASP bigbendas.


Renginio iniciatorė ir globėja - Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė - Skokauskienė, pokaryje nužudyto generolo Vanago dukra. Renginyje taip pat dalyvaus kariuomenės vadas, Krašto apsaugos ministerijos vadovybės atstovai, laikinai einantis Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pareigas pulkininkas leitenantas Vaidotas Malinionis, karinių ir sukarintų struktūrų atstovai.


Pastaba žiniasklaidai: renginio Alytaus rajono Nemunaičio gyvenvietėje pradžia - 11 val. Daugiau informacijos: kapitonas Kęstutis Pileckas: tel. 8 685 12067.