Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Patvirtinta nauja Lietuvos kariuomenės personalo rezervo koncepcija

  Patvirtinta nauja Lietuvos kariuomenės personalo rezervo koncepcija
 Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė patvirtino naują Lietuvos kariuomenės personalo rezervo koncepciją.

 

„Valstybės gynyba - visų mūsų bendras reikalas. Šalies gynyba negali remtis vien tik reguliariąja kariuomene, todėl yra svarbu užtikrinti reikiamą skaičių piliečių, tinkamai parengtų ginti savo šalį," - pabrėžė krašto apsaugos ministrė.

 

Lietuvos kariuomenės rezervo formavimas ir galimybių piliečiams įgyvendinti konstitucinę teisę ir pareigą pasirengti ginti valstybę sudarymas yra viena svarbiausių Vyriausybės veiklos krypčių stiprinant krašto apsaugą ir vienas iš prioritetinių šių metų Krašto apsaugos ministerijos veiklos uždavinių.

 

Atsižvelgiant į valstybės gynybos poreikių prielaidas parengta koncepcija nustato pagrindines gaires, kaip kariuomenės rezervas turi būti formuojamas ir struktūrizuojamas, kokius uždavinius turėtų vykdyti. Kartu įvertinta esama padėtis, kiek yra parengtų valstybės gynybai karo prievolininkų ir jų kitimo tendencijos.

 

Daugiausia dėmesio koncepcijoje skirta Lietuvos kariuomenės aktyviojo rezervo formavimui ir rengimui aptarti. Aktyvųjį rezervą siūloma formuoti iš į karinius vienetus organizuotų karių savanorių ir privalomumo pagrindu į rezervą įtraukiamų atsargos karių (atlikę privalomąją pradinę karo, karių savanorių, profesinę karo, kariūnų tarnybą). Tikslų kariuomenės aktyviojo rezervo poreikį nustatys valstybės gynybos poreikiai, o finansiniai pajėgumai lems, kiek aktyvusis rezervas bus sukomplektuotas ir aprūpintas.

 

Individualųjį rezervą turėtų sudaryti atsargos karių individualusis rezervas, t. y. į karinius vienetus neorganizuoti atsargos kariai ir kiti karo prievolininkai, neįgiję karinio parengimo. Šio rezervo paskirtis - užtikrinti reguliariųjų, Krašto apsaugo savanorių pajėgų ir rezervo vienetų personalo nuostolių atkūrimą karo metu. Individualųjį rezervą planuojama naudoti tik esant karo padėčiai ir paskelbus mobilizaciją, aktyvųjį rezervą - ir taikos metu, pvz., tarptautinėse operacijose, tačiau tik savanoriškumo pagrindu.  

 

Dokumente taip pat aptariamas poreikis turėti civilių specialistų, kurių specifinių įgūdžių, žinių gali prisireikti kariuomenei operacijų metu, rezervą. Tačiau šis rezervas atskiros grupės kariuomenės atsargos karo prievolininkų rezerve nesudarytų, mobilizacijos metu šis rezervas būtų mobilizuojamas bendra tvarka.

 

Patvirtinus koncepciją bus parengtas jos įgyvendinimo priemonių planas, nustatysiantis konkrečias   priemones, kurios reikalingos koncepcijoje išdėstytoms nuostatoms įgyvendinti.

 

 

Alfredo Pliadžio (KAM) nuotr.