Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Patvirtinta pirmoji Lietuvos karinė doktrina

Patvirtinta pirmoji Lietuvos karinė doktrina

Vaizdo medžiaga

 

Lietuvos karinė doktrina

 

 

Kovo 10 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius pasirašė pirmąją Lietuvos karinę doktriną. Šia proga Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabe buvo surengta  dokumento pasirašymo ceremonija ir spaudos konferencija.

 

Ceremonijoje ir spaudos konferencijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo viršininkas flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas, Jungtinio štabo viršininkas brigados generolas Algis Vaičeliūnas, Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo Pajėgumų plėtros ir planavimo departamento transformacijos skyriaus viršininkas pulkininkas leitenantas Vaidas Bernotas, kiti karininkai, prisidėję prie šios doktrinos kūrimo.

 

„1918 ir 1940 metais tarpukario Lietuvoje karinė doktrina taip ir nebuvo pasirašyta. Mums yra suteikta proga ištaisyti istorinį teisingumą. Esame sukaupę pakankamai žinių ir patirties, kad galėtume apibrėžti Lietuvos kariuomenės tolesnę raidą. Todėl Lietuvos karinė doktrina mums nurodo aiškius kriterijus, kuriais bus grindžiamas visų kariuomenės pajėgų vystimasis," - ceremonijos metu sakė gen. mjr. A. Pocius.

 

Lietuvos karinė doktrina yra strateginio lygmens aiškinamasis dokumentas, kuris apibrėžia Lietuvos kariuomenės kūrimosi, veiklos ir mokymosi principus. Remiantis šiuo dokumentu, ateityje bus rengiama Lietuvos kariuomenės jungtinių pajėgų operacinė doktrina ir funkcinės doktrinos, kurios padės teorinius pagrindus kariniams vienetams rengti ir naudoti taikos, krizių ir karinių konfliktų (karo) metu.

 

Karinė doktrina remiasi pagrindinėmis nacionalinio saugumo ir gynybos politikos nuostatomis ir dokumentais, pateikia kariuomenės panaudojimo įgyvendinant valstybės strateginius interesus atvejus. Rengiant šį dokumentą buvo pasiremta Lietuvos ir kitų NATO šalių ir partnerių kariuomenių sukaupta patirtis karyboje.

 

Lietuvos karinė doktrina pateikia būdus, kaip ir kada valstybė panaudos kariuomenę savo strateginiams interesams užtikrinti. Dokumente taip pat apibrėžiami nuostatai ir principai, kuriais vadovaujantis Lietuvos kariuomenė rengiama ir naudojama karinėse operacijose.

 

„Atsirado poreikis paaiškinti kariuomenės vietą valstybėje ir sukurti pamatą vadų moraliniam rengimui, personalo mentaliteto keitimui ir kryptingam karinės minties vystimuisi. Lietuvos karinė doktrina būtent tokiais principais vadovaujantis ir sukurta. Karinę doktriną galima įvardinti paprastai - tai yra teorinis pamatas, ant kurio kariuomenė yra kuriama, mokoma ir panaudojama," -sakė šią doktriną kūręs ir pristatęs pulkininkas leitenantas Vaidas Bernotas.

 

„Lietuva priešinsis agresoriui visomis jai prieinamomis priemonėmis: karine gynyba ir partizaniniais veiksmais, civilių piliečių nepaklusnumu, nekolaboravimu ir kitais būdais. Kariuomenė, kaip organizuotai valdoma karinė jėga, panaudojama karinės gynybos ir partizaninių veiksmų organizavimui. Todėl kariuomenė turi būti parengta greitam reagavimui, gerai tarpusavio sąveikai, greitam pergrupavimui, sąveikai su NATO sąjungininkų pajėgomis, taip pat organizuotam pasipriešinimui išsklaidytais vienetais, " rašoma pirmojoje Lietuvos karinėje doktrinoje.

 

Lietuvos karinė doktrina yra viešas dokumentas, kuris bus peržiūrimas ir koreguojamas iš esmės pasikeitus saugumo aplinkai ar geopolitinei situacijai ir sukaupus atitinkamą karybos patirtį. Pasiūlymus dėl jos keitimo kariuomenės vadui galės teikti kariuomenės pajėgų ar karinių vienetų vadai.

 

 

Lietuvos kariuomenės vado atstovas spaudai kapitonas Tomas Balkus, tel. 8 5 278 5091, mob. tel. 8 682 25359.

 

Giedrės Maksimovicz nuotraukos