Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Prasideda vienos didžiausių nacionalinių pratybų „Perkūno griausmas“

Prasideda vienos didžiausių nacionalinių pratybų „Perkūno griausmas“

Balandžio 22 d. prasideda vienos didžiausių nacionalinių pratybų „Perkūno griausmas 2024“, kuriose Lietuvos kariuomenės ir visos valstybės institucijos treniruosis perėjimą iš taikos į karo metą, pereinant visus etapus ir nuosekliai atliekant visus būtinus veiksmus. Pratybų, apimsiančių Lietuvos Respublikos Strateginės vadavietės, Jungtinės ginkluotųjų pajėgų vadavietės ir Lietuvos kariuomenės pajėgų vadavietės, taip pat karo komendantūrų bei savivaldos institucijų veiklą, kontekste bus vykdomos ir didelės mobilizacinės pratybos. Šaukimus atlikti tarnybą jau gavo per 10 tūkstančių aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių, apie 2500 jų yra pašaukti pratyboms, dar 2000 - duomenų sutikrinimui. Pratybos truks iki gegužės 10 d.

„Perkūno griausmo“ pratybos taip pat apims eilę mažesnių pratybų: „Perkūno bastionas 24“, Budrus Sakalas 2024“, „Audros Smūgis 24“, „Kibernetinis skydas“ bei bus aktyvuojamos Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo pajėgos. Mokymuose dalyvaus virš 4000 Lietuvos kariuomenės karių, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos ir savivaldos atstovai. Pratybų Perkūno griausmas” metu taip pat bus treniruojami savivaldybėms paskirti komendantai, jiems bus formuojami komendantiniai vienetai ir vykdomos jų funkcijos, bus vykdoma materialiojo turto rekvizavimo treniruotė bei tam tikrose Vilniaus ir Kauno vietose laikinai įvesta komendanto valanda.

„Perkūno griausmas 2024“ pratybos vykdomos siekiant sukoordinuoti kariuomenės, valstybės institucijų, savivaldos ir, iš dalies, Valstybės gynybai neabejingų piliečių pastangas ir nukreipti jas tinkama kryptimi. Mobilizacija, karo prievolininkų šaukimas, karo komendantūrų įkūrimas, Strateginės vadavietės išskleidimas ir kiti pratybose planuojami treniruoti veiksmai veda į vieną tikslą – valstybės mastu pasiruošti valstybės ginkluotai gynybai.

Daugiau informacijos apie pratybas „Perkūno griausmas 2024": https://www.kariuomene.lt/kas-mes-esame/naujienos/kariuomene-mokymams-kviecia-10-000-rezervistu/25797

Asoc. LK nuotrauka