Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Seminare „Tikslinio vadovavimo iššūkiai“ siekiama stiprinti lyderystę kariuomenėje

Seminare „Tikslinio vadovavimo iššūkiai“ siekiama stiprinti lyderystę kariuomenėje

Lapkričio 17 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadovybės Karybos institutas organizavo „Tikslinio vadovavimo iššūkiai“ seminarą, kuriame savo žinias gilino apie šimtas Lietuvos kariuomenės karininkų.

Sveikinimo kalboje Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys sakė: „Būdama mažos valstybės, palyginus maža Lietuvos kariuomenė turi būti stipri ne savo kiekybe, o kokybe. Vienas iš kokybės įrankių yra dėmesys valdymui ir vadovavimui. Kalbant konkrečiai apie tikslinį vadovavimą, tai galimybė stiprinti kariuomenės, karių kūrybiškumą, atsakomybės jausmą, drąsą priimti nebūtinai populiarius sprendimus. Tai vienas variklių, skatinantis ir motyvuojantis judėti į priekį ir tuo užsitikrinti sėkmę mūšio lauke. Linkiu įdomių paskaitų, produktyvių diskusijų ir tegul ši konferencija įkvepia žengti pirmyn, stiprinant lyderystę“.

Prof. V. Rakutis susirinkusiems pristatė tikslinio vadovavimo sistemos kilmę ir pritaikomumą šių dienų Lietuvos kariuomenėje, Vokietijos gynybos atašė plk. ltn. Konstantin Bellini pasidalino patirtimi apie vokiškojo Auftragstaktik atsiradimą ir raidą.

„Tikslinio vadovavimo pagrindas yra nurodyti pavaldiniams, ką ir kodėl jie turi daryti. Pateikite jiems savo ketinimą, kuris aiškiai nurodytų tikslą ir galutinį rezultatą, tada suteikite išteklius, reikalingus užduočiai įvykdyti. Leiskite pavaldiniui atskleisti savo kūrybiškumą ir iniciatyvą, kaip įvykdyti misiją. Tada stebėkite, kaip vyksta magija. Sąžiningi ir tvirti lyderiai supras šį jūsų sumanymą“, – kalbėdamas apie tikslinį vadovavimą ir kodėl tai veiksminga sakė JAV atsargos gen. mjr. John L. Gronski.

Panelinės diskusijos metu buvo analizuojamas tikslinio vadovavimo įveiksminimas modernaus ginkluoto konflikto kontekste. „Visos karinės taisyklės yra parašytos krauju, o mes šiandien tą patirtį galime pasiimti ir iš jos mokintis. Kiekviena situacija yra unikali, todėl tikslinis vadovavimas kariuomenėje yra labai svarbus. Pasitikėjimas ir atsakomybė tai vienas su kitu labai glaudžiai susiję principai. Šis seminaras yra tęstinas, kadangi tema yra aktuali ir ją reikia vystyti, kad galutiniame rezultate turėtume apčiuopiamą rezultatąׅ“, – dėkodamas dalyviams sakė Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadas brg. gen. Alvydas Šiuparis.

Lietuvos karinė doktrina tikslinį vadovavimą apibūdina kaip lankstų, pragmatišką ir decentralizuotą užduoties vykdymą, vadovaujantis aiškiai suformuluotu ir suprastu aukštesniojo vado sumanymu. Leidžia decentralizuoti vykdymą, suteikia iniciatyvos laisvę ir taip sudaromos sąlygos veikti neviršijant vado nustatytų asmeninės atsakomybės ribų. Tikslinis vadovavimas yra pamatinis Lietuvos kariuomenės karybos principas.

MDV informacija ir nuotraukos.