Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Vaizdo medžiaga iš KASP kovinio šaudymo pratybų

Vaizdo medžiaga iš KASP kovinio šaudymo pratybų

Fotogalerija 

 

Kovo 30 dieną Lietuvos kariuomenės Pabradės poligone Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karių surengtų kovinio šaudymo iš 90 mm prieštankinio beatošliaužio pabūklo PV1110 ir granatsvaidžio „Carl Gustaf" pratybų vaizdo medžiaga. Pratybų svečių dienoje dalyvavo ir  karių pratybas stebėjo Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Jonas Vytautas Žukas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Antanas Plieskis. 

 

Šios kovinio šaudymo pratybos - KASP grantasvaidininkų kovinio rengimo programos baigiamoji dalis, kuri kovo 27-30 dienomis vyksta Pabradės poligone. Prieš tai apie 70 karių iš įvairių KASP rinktinių dalyvavo dviejų savaičių granatsvaidininkų kovinio rengimo kursuose Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione Klaipėdoje.

 

KASP Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione grantasvaidininkų kovinio rengimo programa buvo atnaujinta praėjusiais metais. Dviejų savaičių programą sudaro dvi dalys - teorinis individualusis ir praktinis rengimas.

 

Šių metų spalio-gruodžio mėnesiais KASP planuojama surengti dar šešis tokio pobūdžio kursus KASP LDK Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione.

 

Sprendimą dėl prieštankinio beatošliaužio pabūklo PV-1110 įtraukimo į granatsvaidininkų rengimo programą priėmė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius.

 

Lietuvos kariuomenei beatšliaužius prieštankinius pabūklus perdavė Švedijos kariuomenė, apmokiusi ja naudotis ir Lietuvos karius. 2004 metais pabūklo PV-1110 naudojimas rengiant Lietuvos karius buvo laikinai sustabdytas, pradėjus vykdyti KASP reformą, kurios metu buvo mažinami teritoriniai KASP vienetai, bei pereinant prie modernios prieštankinės ginkluotės. Šiuo metu naudojama prieštankinė ginkluotė - granatsvaidis „Carl Gustaf" ir raketų paleidimo sistema „Javelin".

  

„Krašto gynybai turi būti išnaudojamos visos turimos priemonės bei ginkluotė, ir kariai turi mokėti jas panaudoti. Granatsvaidininkas baigęs šaudymo iš pabūklo PV-1110 kursą, gaus papildomą karinį parengimą ir mokės šaudyti su dviem prieštankiniais ginklais - jo profesionalumas nuo to bus tik didesnis," - sakė kariuomenės vadas generolas majoras  Arvydas Pocius.

 

***

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų uždavinys - rengti karius savanorius šalies gynybai ginkluoto konflikto metu Lietuvos kariuomenės ar NATO pajėgų sudėtyje, padėti civilinei valdžiai taikos metu, Lietuvos kariuomenės ar sąjungininkų pajėgų sudėtyje dalyvauti operacijose užsienyje, užtikrinant Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.

 

Savanorių pajėgas sudaro penkios rinktinės, apimančios visą Lietuvos teritoriją, ir LDK Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionas. Pajėgose tarnauja daugiau nei 4 700 karių savanorių ir apie 650 profesinės karo tarnybos karių.

 

Vrš. Eugenijaus Žygaičio nuotraukos