Lt En
logo
lt
en

Naujienos

VIII tarptautinė moksleivių rašinių konferencija

Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų (KOP) štabas jau aštuntąjį kartą mokslo metus pradeda inicijuodamas tarptautinę moksleivių rašinių konferenciją, skirtą Lietuvos karo aviacijos 91-osioms ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 90-mečiui paminėti.

 

Šios konferencijos tikslas – ugdyti moksleivių pilietiškumą, skatinti karo aviacijos istorijos medžiagos naudojimą ugdymo procese, paminint Lietuvos karo aviacijos 90-metį, ugdant vertybines nuostatas, saugant Lietuvos demokratines vertybes, pagarbą savo tautos tradicijoms, pasiryžimą ginti jos interesus.

 

Konferenciją rengia Lietuvos kariuomenės KOP štabas ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.


VIII TARPTAUTINĖS MOKSLEIVIŲ RAŠINIŲ KONFERENCIJOS
NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

Konferencijos tikslas – ugdyti moksleivių pilietiškumą, skatinti karo aviacijos istorijos medžiagos naudojimą ugdymo procese, paminint Lietuvos karo aviacijos 90-metį, ugdant vertybines nuostatas, saugant Lietuvos demokratines vertybes, pagarbą savo tautos tradicijoms, pasiryžimą ginti jos interesus.

 

II. KONFERENCIJOS RENGĖJAI

 

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų štabas (toliau – LK KOP) ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.

 

III. DALYVIAI

 

Lietuvos ir Lenkijos mokyklų, kurių pavadinimai ir pilietiškumo ugdymas susietas su aviacijos istoriniu paveldu, moksleiviai (delegacijos sudėtis iki 10 asmenų).
Konferencijos dalyviai:
Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla (Lietuva);
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija (Lietuva);
Klaipėdos rajono Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla (Lietuva);
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus vidurinė mokykla (Lietuva);
Punsko Stepono Dariaus ir Stasio Girėno pradinė mokykla-gimnazija (Lenkija);
Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla (Lietuva);
Šilalės rajono Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla (Lietuva).

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

IV.1. Išankstinė dalyvių registracija ir tezių pateikimas iki 2010 m. kovo 5 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos raštinėje tel. (8 37) 424 172 (direktorės pavaduotojui Sigitui Nefui) arba el. paštu dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt
IV.2. Atvykdamos į konferenciją, mokyklos atsiveža savo vėliavas.

 

V. LAIKAS IR VIETA

 

2010 m. kovo 18 d. Pradžia 10.00 val. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje (Miško g. 1, Kaunas, tel. pasiteiravimui (8 37) 424 172).

 

VI. RAŠINIŲ TEMATIKA

 

Dokumentų, atsiminimų, istorinės literatūros, muziejinių šaltinių, filmuotos dokumentinės medžiagos ir kt., susietų su karo aviacijos raida, analizė, LK KOP istorijos pasiekimų, poveikio tautos pilietinei brandai, literatūrai, menui nagrinėjimas.


VII. REIKALAVIMAI KONFERENCIJOS DARBAMS

 

 Rašinys turiniu turi atitikti konferencijos nuostatuose numatytų darbų tematiką.
 Rašinio apimtis ne mažiau kaip 800 žodžių.
 Rašinių tezės įrašomos kompiuterinėje laikmenoje arba CD-R, naudojant „Microsoft Word for Windows“ teksto redaktorių ir atitikti bendruosius kompiuterinės raštvedybos reikalavimus.
 Darbuose panaudota literatūra ir kiti istoriniai šaltiniai nurodomi literatūros ir kitų šaltinių sąraše darbo pabaigoje.
 Pranešimo santraukos išverstos į anglų kalbą. Leidžiant leidinį, konferencijos rengėjai pasilieka sau teisę redaguoti tezių ir santraukų tekstus nekeičiant jų minties, lietuvių ir anglų kalbomis.

 

VIII. DARBŲ VERTINIMAS

 

Rašinių brandumą vertins komisija:
1. Pirmininkas – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų archyvaras, aviacijos istorijos tyrinėtojas, publicistas, daugelio knygų apie karo aviaciją autorius;
2. Nariai:
- Komandoras Tomas Alksninis, JAV gynybos atašė Lietuvoje;
- Sigitas Nefas, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui, istorijos mokytojas metodininkas;
- Gražina Sviderskytė, žurnalistė, aviacijos istorikė, lakūnė.