Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Vyks Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro paieškos ir gelbėjimo pratybos

Vyks Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro paieškos ir gelbėjimo pratybos

Kovo 31-balandžio 1 dienomis Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centre (JGKC) vyks  paieškos ir gelbėjimo  pratybos. Vadinamųjų stalo pratybų metu bus tikrinamas JGKC budėtojų pasirengimas reaguoti į įvairias galimas situacijas, susijusias su paieškos ir gelbėjimo darbų organizavimu ir koordinavimu.

 

Šių pratybų metu JGKC personalui bus pateikti keli galimi paieškos ir gelbėjimo situacijų scenarijai, kuriuos vykdant bus tikrinama budėtojų reagavimo į įvykius eiga ir laikas, taip pat sprendimų priėmimas pasitelkiant reikalingas paieškos ir gelbėjimo operacijai pajėgas.

 

Tokio pobūdžio mokymai  vykdomi du kartus per metus.

 

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras – Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų padalinys, savo veiklą pradėjęs 2009 m. sausio 1 d.  Centro uždaviniai – organizuoti, koordinuoti ir vadovauti žmonių paieškos ir gelbėjimo darbams paieškos ir gelbėjimo rajone, taip pat organizuoti, koordinuoti ir vadovauti naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimų ir kitų teršimo incidentų likvidavimo darbams jūros rajone.

 

L. Bratikos nuotr.