Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Afganistane tarnaujančius Lietuvos karius aplankys krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybė

Afganistane tarnaujančius Lietuvos karius aplankys krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės...

Spalio 14 d. dviejų dienų vizito į Afganistaną išvyko krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas ir kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius. Kartu su krašto apsaugos sistemos vadovybe į Afganistaną taip pat vyksta Lietuvos užsienio reikalų ministerijos vadovaujama delegacija.

 

Vizito metu krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybė aplankys Afganistano pietuose ir Goro provincijoje tarnaujančius Lietuvos karius, susitiks su NATO vadovaujamų tarptautinių saugumo paramos pajėgų Afganistano vakarų regioninės vadavietės (RC(W)) vadovybe.

 

Vakarų regionui, kurio vadavietė yra įkurta Herato provincijoje ir kuriai vadovauja Italija, priskirtos keturios provincijos, kuriose veikia provincijų atkūrimo grupės: lietuvių vadovaujama Gore, italų - Herate, amerikiečių - Farah, ispanų - Badghis. Herato provincijoje taip pat yra įkurta Priešakinės paramos bazė, vadovaujama Ispanijos.

 

Šiuo metu Afganistano pietuose tarnauja Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų karių eskadronas, Goro provincijoje veikia Lietuvos vadovaujama Goro provincijos atkūrimo grupė (PAG).

 

Lietuvos vadovaujamojoje PAG šiuo metu be maždaug 150 Lietuvos karių ir civilių taip pat tarnauja, dirba Danijos, Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kroatijos, Rumunijos ir Ukrainos kariai ir civiliai. Šiuo metu Afganistane tarnauja devintoji PAG Lietuvos karių pamaina, suformuota Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono karių pagrindu.

 

Lietuvos vadovaujama PAG misija pradėjo veikti 2005 metų birželio mėnesį. Viena iš pagrindinių PAG užduočių - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. PAG - bendra civilinė ir karinė misija, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) dalis.

 

Kpt. M. Varnos nuotr.